Kazimierz Kałucki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Kałucki
prof. dr hab. inż.,
chemik (technologia chemiczna),
naukowiec i nauczyciel akademicki,
prorektor PS i dziekan Wydziału Technologii
i Inżynierii Chemicznej
Data urodzenia 17 sierpnia 1935
Miejsce urodzenia Sasów
Data śmierci 8 maja 2005
Miejsce śmierci Szczecin
Tytuły i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Ignacego Mościckiego, Brązowy Krzyż Zasługi
Narodowość polska


Kazimierz Kałucki (ur. 17 sierpnia 1935 w Sasowie, zm. 8 maja 2005 w Szczecinie) – chemik, specjalista w zakresie technologii chemicznej, naukowiec i nauczyciel akademicki[1][2][3][4][5].

Życiorys

Kazimierz Kałucki w 1935 r. w województwie tarnopolskim. Po II wojnie światowej rodzina został wysiedlony – wraz z rodzicami – do Dębna Lubuskiego na Ziemiach Odzyskanych (Ziemie Zachodnie), gdzie skończył szkołę średnią. We wrześniu 1952 r. rozpoczął studia w Szczecinie, na Wydziale Chemicznym ówczesnej Szkoły Inżynierskiej. Tytuł magistra inżyniera chemii otrzymał w 1957 r. jako absolwent Politechniki Szczecińskiej, w którą przekształcono WSI w roku 1955[3].

Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął pod kierownictwem prof. Józefa Kępińskiego, w dziedzinie technologii chemicznej, której pozostał wierny. Początkowo zajmował się głównie problemami chemii i technologii chloru, a później procesami katalitycznymi – ich teoretycznymi podstawami i zastosowaniami w praktyce przemysłowej. Stopień doktora uzyskał w 1966 roku. W latach 1969-1970 odbył staż naukowy w Uniwersytecie Technicznym w Delft (Delft, Holandia). Został habilitowany w roku 1982. W Politechnice Szczecińskiej przebył całą drogę awansu służbowego – od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego (1993 r.)[3].

W latach 1987–1990 był prorektorem ds. Nauki PS, a w latach 1996–2002 – dziekanem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Był też przez wiele lat członkiem Senatu PS.

Na Wydziale utworzył i kierował Zakładem Podstaw Technologii Chemicznej, który w 1992 roku został przekształcony w Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu do śmierci w roku 2005[6][7].

W 1992 roku Kazimierz Kałucki zainicjował ogólnopolską współpracę specjalistów w obszarze technologii chemicznej, w tym[3]:

 • koordynację prac zmierzających do opracowania standardów nauczania technologii (zostały przyjęte przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i MEN),
 • powołanie ogólnopolskiego Kongresu Technologii Chemicznej – I Kongres odbył się w Szczecinie w 1994 r., powołano też Stały Komitet Kongresów Chemicznych, który nie ogranicza się do organizacji cyklicznych spotkań – między kongresami zajmuje się koordynacją prac jednostek naukowych oraz nauki i przemysłu,
 • stworzenie nowego międzynarodowego czasopisma, poświęconego technologii chemicznej (ułatwiającego popularyzację osiągnięć polskich specjalistów).

Kazimierz Kałucki utworzył redakcję „Polish Journal of Chemical Technology” w swoim Instytucie i kierował nią do śmierci. Pismo jest notowane przez Chemical Abstracts i znajduje się na liście filadelfijskiej.

W 2005 roku zorganizował w Szczecinie kolejne spotkanie na temat kształcenia, z zamiarem przedyskutowania niezbędnych modyfikacji programu – otworzył konferencję, jednak nagła śmierć uniemożliwiła realizację zamierzeń[3]. Z inicjatywy szczecińskiego Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” w 2008 roku na Cmentarzu Centralnym posadzono Drzewko Pamięci, którym uhonorowano Kazimierza Kałuckiego, jako osobę zasłużoną dla Szczecina

Tematyka pracy naukowej

Prace naukowe Kazimierza Kałuckiego dotyczyły przede wszystkim technologii chloru i związków chloru oraz procesów katalitycznych, w tym wytwarzania nowoczesnych katalizatorów. Szczególnie wyróżniane są[3]:

Prace Kałuckiego, prowadzone we współpracy z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, umożliwiły uruchomienie produkcji nowego katalizatora syntezy NH3 dla potrzeb kilku wytwórni w kraju (m.in. w ZA Kędzierzyn) i za granicą, w tym – w wytwórni zachodnioeuropejskiej, która poprzednio konkurowała z Polską. Nestor polskiej szkoły katalitycznej, prof. Jerzego Habera (PAN Kraków), uznał opracowanie polskiego katalizatora syntezy amoniaku za jedno z największych osiągnięć w dziedzinie katalizy przemysłowej[3].

Spośród innych osiągnięć badawczych Kałuckiego i jego współpracowników wyróżniane są opracowania procesu konwersji metanu w oksygenaty (ominięcie etapu wytwarzania gazu syntezowego dzięki zastosowaniu katalizy heterogenicznej i homogenicznej)[1].

Publikacje

Kazimierz Kałucki jest autorem lub współautorem ok. 200 prac naukowych i 30 patentów[3]. Tematykę naukowych publikacji Kazimierza Kałuckiego ilustrują tytuły artykułów zamieszczonych w bazie SIGMA-NOT[8], które ukazały się w czasopiśmie Przemysł Chemiczny:

 • Beata Michalkiewicz, Kazimierz Kałucki, Bezpośrednia przemiana metanu do metanolu, formaldehydu i kwasów organicznych. Przemysł Chemiczny 2002, nr 3
 • Barbara Grzmil, Kazimierz Kałucki, Chlorek potasu w procesach otrzymywania siarczanu potasu. Część I. Wytwarzanie siarczanu potasu z surowców naturalnych. Przemysł Chemiczny 2000, nr 2
 • Barbara Grzmil, Kazimierz Kałucki, Chlorek potasu w procesach otrzymywania siarczanu potasu. Część II. Wytwarzanie siarczanu potasu z odpadowych siarczanów. Przemysł Chemiczny 2000, nr 3
 • Marek Lewicki, Kazimierz Kałucki, Katalizator absorpcyjnego procesu usuwania SO2 z gazów odlotowych. Przemysł Chemiczny 1998, nr 12
 • Ryszard J. Kaleńczuk, Kazimierz Kałucki, Metoda odsiarczania naturalnego węgla aktywnego – nośnika katalizatorów heterogennych. Przemysł Chemiczny 1993, nr 6
 • Ryszard J. Kaleńczuk, Kazimierz Kałucki, Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu. Przemysł Chemiczny 1993, nr 8
 • Ryszard J. Kaleńczuk, Kazimierz Kałucki, Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu. Przemysł Chemiczny 1993, nr 7
 • Urszula Narkiewicz, Walerian Arabczyk, Kazimierz Kałucki, Aktywność w syntezie amoniaku katalizatorów żelazowych osadzonych na węglu aktywnym. Przemysł Chemiczny 1993, nr 3
 • Kazimierz Kałucki, Walerian Arabczyk, Henryk Gabryel, Badania przebiegu wytopu katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku. Przemysł Chemiczny 1994, nr 2
 • Kazimierz Kałucki, Walerian Arabczyk, Antoni W. Morawski, Jan Kmita, Badania fizykochemicznych zmian w katalizatorze wanadowym do utleniania SO2 zachodzących w trakcie pracy w reaktorze przemysłowym. Przemysł Chemiczny 1993, nr 10
 • Kazimierz Kałucki, Walerian Arabczyk, Urszula Narkiewicz, Zygmunt Śpiewak, Przemysłowy katalizator syntezy amoniaku o zwiększonej odporności termicznej. Przemysł Chemiczny 1994, nr 5
 • Kazimierz Kałucki, Beata Michalkiewicz, Antoni W. Morawski Walerian Arabczyk, Janusz Ziebro, Utlenianie metanu do formaldehydu, Przemysł Chemiczny 1995, nr 4.

Kazimierz Kałucki publikował również materiały dydaktyczne, np.:

 • Józef Kępiński, Kazimierz Kałucki, Iwo Pollo, Technologia chemiczna nieorganiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984[9],
 • Kazimierz Kałucki, Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Podstawy technologii chemicznej", Wyd. Uczelniane PS, 2005[10],
 • Kazimierz Kałucki, Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Reaktory chemiczne", Wyd. Uczelniane PS, 2005[11].

Działalność pozauczelniana

Kazimierz Kałucki był[3]:

Odznaczenia

Kazimierz Kałucki był odznaczony m.in.[3]:

Przypisy

 1. 1,0 1,1 prof. dr hab. inż. Kazimierz Kałucki [w: portalu „Nauka polska” – Ludzie nauki ]
 2. Maria Tomaszewska, Jacek A. Soroka, „http://www.sigma-not.pl/publikacja-14431-prof.-dr-hab.-in%C5%BC.-kazimierz-ka%C5%82ucki-1935-2005-przemysl-chemiczny-2005-10.html Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kałucki 1935-2005]”, Przemysł Chemiczny nr 10 (2005)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kalendarium chemików polskich i europejskich: „Kazimierz Kałucki” , CHEMIK nauka-technika-rynek, wyd. SIiTPChem, vol. 63, nr 5, s. 396 (2010)
 4. SP1CGM 1935-2005 Kazimierz Kałucki. W: Wspomnienie prof. Marii Tomaszewskiej (przedruk z „Inżynier” nr 2(21) lipiec 2005) [on-line]. Krótkofalowcy z Dębna. [dostęp 2012-05-02].
 5. Antoni W. Morawski: prof. dr hab. inż. Kazimierz Kałucki 17.08.1935 – 8.05.2005. W: Drzewka Pamięci na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie [on-line]. Urząd Miasta Szczecin. [dostęp 2012-05-01].
 6. Kalendarium Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. W: Strona internetowa Politechniki Szczecińskiej [on-line]. ZUT w Szczecinie. [dostęp 2011-10-01].
 7. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. W: Strona internetowa – historia Instytutu [on-line]. www.itn.zut.edu.pl. [dostęp 2012-05-02].
 8. Kazimierz Kałucki – publikacje w bazie czasopism fachowych. W: Baza artykułów technicznych online [on-line]. SIGMA NOT, Czasopisma. [dostęp 2012-05-01].
 9. Technologia chemiczna nieorganiczna. W: Informacje bibliograficzne [on-line]. PWN, 1984. [dostęp 2012-05-02].
 10. Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Podstawy technologii chemicznej”. W: Informacje bibliograficzne [on-line]. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005. [dostęp 2012-05-02].
 11. Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Reaktory chemiczne”. W: Informacje bibliograficzne [on-line]. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005. [dostęp 2012-05-02].
 12. Komitet Chemii w kadencji 2003-2006. ichf.edu.pl. [dostęp 2012-05-02].
 13. R&D Groups Working on Catalysis in Poland. W: EFCATS European Federation of Catalysis Societics [on-line]. www.efcats.org/. [dostęp 2012-05-02].
 14. Nadanie odznaczeń. W: MP 2004 [on-line]. abc.flexolite55178.futuro.pl. [dostęp 2012-05-02].IES64.png
Autor opracowania: Joanna Kosmider