Klasztor cysterek (Pełczyce)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Klasztor cysterek w Pełczycach - dawny klasztor Zakonu Cystersów (OCist) typu żeńskiego.

Historia

Konwent ufundował margrabia brandenburski Albrecht III w marcu 1290 roku, uposażając go w dawne dobra ziemskie rycerzy von Behr. Klasztor usytuowano w zachodniej części miasteczka nad Jeziorem Panieńskim. W pierwszych dziesięcioleciach swego istnienia konwent otrzymał liczne donacje od mieszczan, okolicznych rodów rycerskich i władców terytorialnych. Cysterki sprawowały także patronat nad kościołem parafialnym. W czasie kryzysu gospodarczego, który był udziałem klasztorem w połowie XIV wieku, biskup kamieński zarządził w diecezji specjalną zbiórkę na rzecz zakonnic. W początkach XVI wieku dobra cysterek obejmowały m.in. 10 wsi, 8 jezior i 5 młynów. Od początku XIV wieku działał przy konwencie szpital. Kres klasztoru nadszedł wraz z reformacją w latach trzydziestych XVI wieku.

Zabytki

  • Do końca XIX wieku większa część dawnego założenia klasztornego została rozebrana. Obecnie zachowało się tylko zachodnie skrzydło ze sklepionym refektarzem.

Bibliografia

  • Gahlbeck, Christian. Bernstein: Zisterzienserinnen. W: Branderburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Brandenburgische Historische Studien. Bd. 14. Hrsg. M. Bauch i in., Bd. I, Berlin 2007, s. 185-201.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke