Komandoria templariuszy (Myślibórz)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komandoria templariuszy w Myśliborzu - nieistniejący dwór Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona.

Historia

Ze względu na ubóstwo źródeł niewiele można powiedzieć na temat historii komandorii templariuszy w Myśliborzu (dawniej Soldin). Wzmiankowana jest ona w zaledwie trzech dokumentach. W dyplomie wójta pyrzyckiego Godekina von Schmagerowa z 13 grudnia 1260 roku jako świadek wystąpił Johannes mistrz dworu w Myśliborzu (frater Johannes magister curie de Soldin). W kolejnym roku templariusze zawarli układ z margrabiami brandenburskimi, wedle którego zobowiązali się odstąpić im część swych włości - pośród nich znalazło się 300 łanów nad Myślą, Jezioro Myśliborskie i dwór w Myśliborzu. Wtedy też nastąpił kres komandorii. Po raz ostatni jest ona wzmiankowana pośrednio w 1280 roku (curia, que fuerat monachorum) już jako dawny dwór zakonny.

Dawniej fundację komandorii łączono z osobą księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, który w 1238 roku miał nadać templariuszom liczne dobra. Znalazła się wśród nich wieś Mitzlibore w prowincji pyrzyckiej (provincia de Pzich), którą identyfikowano właśnie z przedlokacyjnym Myśliborzem. W nowszych badaniach wskazuje się, że nazwa miasta lokacyjnego - Soldin - ma genezę słowiańską i korzeniami sięga zapewne pierwszej połowy XIII wieku. Trudno zatem zrozumieć, dlaczego w dokumencie donacyjnym Odonic miałby użyć do określenia tej miejscowości innej nazwy. Ostatnimi czasy niemiecki historyk Christian Gahlbeck dosyć przekonywająco dowiódł, że większość nadań czynionych przez wielkopolskiego księcia nie miała przełożenia na rzeczywistość, ponieważ próbował on zarządzać ziemiami, którymi nie władał ani de iure, ani de facto. Badacz ów dowodzi, że potencjalnym fundatorem komandorii mógł być raczej książę pomorski Barnim I, którym w tym czasie czynił wiele faktycznych nadań dla zakonu templariuszy (m.in. ziemia bańska).

Bibliografia

  • Gahlbeck, Christian. Soldin: Kommende des Templerorden. W: Branderburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Brandenburgische Historische Studien. Bd. 14. Hrsg. M. Bauch i in., Bd. II, Berlin 2007, s. 1107-1100.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke