Magdalena Śliwka

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Magdalena Śliwka
bibliotekarka
brak zdjecia
Data urodzenia 10 października 1942
Miejsce urodzenia Ründeroth
Data śmierci 8 lutego 2000
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki w Dębnie, kwatera nr XV.6.14
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Magdalena Śliwka (1942-2000), bibliotekarka, zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie) w latach 1986-1997.

Życiorys

Urodziła się 10 października 1942 r. w Ründeroth (Niemcy). Matka – Jadwiga Balicka, z d. Zakrzewska po wojnie przebywała w obozie na terenie ZSRR. Jej pierwszy mąż zginął w 1942 r. w okolicach Kijowa. Magdalena Śliwka spędziła młodość u swojej babci w Chełmnie nad Wisłą. Po powrocie matki z obozu, rodzina wraz z drugim mężem – sędzią Franciszkiem Balickim – osiedliła się w Dębnie.

O swoim dzieciństwie i pochodzeniu Magdalena Śliwka dowiedziała się niespodziewanie w 1982 r., gdy dzięki pomocy ze strony Kościoła odnalazł ją Alojz Mertes, wiceminister spraw zagranicznych RFN[1] Po zaproszeniu do Bonn przekazał dokumenty stwierdzające, że jest córką jego brata. Magdalena Śliwka nie przyjęła proponowanego jej niemieckiego obywatelstwa.[2]

W Dębnie Magdalena Śliwka ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po maturze, 19 września 1960 r. rozpoczęła pracę w dzisiejszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego (wtedy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna). Zajmowała się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, pełniła również funkcję kierownika działu. W 1975 r. została kierowniczką biblioteki.[3] W trakcie pracy podjęła studia na kierunku bibliotekoznawczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, podnosząc swe kwalifikacje. Studia skończyła w roku 1980, uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa.W 1982 roku swoje życie zawodowe związała ze Szczecinem, dokąd przeniosła się razem z dwiema córkami. 1 kwietnia 1982 r. podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie)[4], w której przeszła przez wszystkie szczeble awansu. Początkowo pracowała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym jako instruktor (1982-1984), w latach 1984-1986 piastowała stanowisko kierownika Działu Udostępniania Zbiorów. 1 września 1986 r. została mianowana przez wojewodę szczecińskiego Marka Tałasiewicza zastępcą dyrektora, którą to funkcję pełniła do przejścia na emeryturę 31 grudnia 1997 r.Za sprawą wielokrotnych wyjazdów studyjnych do Danii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii i na Łotwę dyrektor Magdalena Śliwka miała szansę poznać nowe trendy w bibliotekarstwie, metody pracy (m.in. public relations, marketing biblioteczny, nowe media) oraz organizację pracy bibliotek za granicą. Dobre praktyki i pomysły starała się przenieść na grunt polski, wprowadzając wzorcowe rozwiązania do bibliotek na Pomorzu Zachodnim[5]

Rezultatem otwarcia się ówczesnej Książnicy Szczecińskiej na kontakty z bibliotekami zagranicznymi i pogłębiania osobistych kontaktów z bibliotekarzami na całym świecie były wyjazdy, staże i wymiany pracowników, cenne materiały przywożone do biblioteki, publikacje (m.in. specjalny numer „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” - 1990, nr 1-2 - poświęcony doświadczeniom bibliotekarstwa skandynawskiego), rzeczowe wsparcia działalności biblioteki w postaci grantów i dotacji oraz międzynarodowe konferencje.

Dzięki zaangażowaniu i zdolnościom organizacyjnym dyrektor Magdaleny Śliwki biblioteka zorganizowała między innymi:

 • Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej” (Szczecin, 5-9 października 1991 r.)
 • 2. Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteka ośrodkiem informacji biznesowej” (Szczecin, 19-21 października 1994 r.)
 • Konferencję poświęcona najnowszym technikom i kierunkom w bibliotekarstwie (we współpracy z firmą Lange & Springer; 27-28 czerwca 1994 r.)
 • Polsko-Niemieckie Sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych (wspólnie z Biblioteką Państwową w Berlinie Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz; Szczecin – Berlin, 7-9 kwietnia 1997 r.)
Odpowiadając na zapotrzebowanie studentów młodego Uniwersytetu Szczecińskiego i nowych szczecińskich szkół wyższych na niemiecką literaturę, w porozumieniu z Instytutem Goethego w Monachium, 22 lutego 1993 r. w bibliotece otwarto Czytelnię Niemiecką Instytutu Goethego (dziś Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego (Szczecin).

Pod koniec 1993 r. Książnica Szczecińska zrealizowała również pomysł otwarcia Czytelni Biznesu - ośrodka informacji gospodarczej. Idea narodziła się po rozpoczęciu przemian politycznych i ekonomicznych w Polsce, a zaczęła się urzeczywistniać dzięki pomocy Carletona Earla, dyrektora bibliotek hrabstwa Dorset w Wielkiej Brytanii, obecnego na seminarium w Szczecinie w 1991 r.

Magdalena Śliwka sama czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach bibliotekarskich w kraju i za granicą. Wykładała bibliotekarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie oraz w szczecińskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy im. H. Radlińskiej. Korzystając z doświadczeń biblioteki Jagiellońskiej, opracowała autorski program przysposobienia młodych bibliotekarzy.

Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. W 1986 r. była członkinią grupy założycielskiej stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Szczecińskiej (dziś: Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej), jego zarządu tymczasowego oraz pierwszego prezydium (w funkcji sekretarza).[6] Publikowała artykuły w specjalistycznych czasopismach bibliotekarskich, była członkiem redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego oraz „Poradnika Bibliotekarza”.

Odznaczenie Magdaleny Śliwki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Wojewodę Szczecińskiego dr. Marka Tałasiewicza. Od lewej: S. Krzywicki, M. Tałasiewicz, M. Śliwka, Wiesława Dziechciowska. Książnica Pomorska, Sala Stefana Flukowskiego, 1997 r.

Współpracowała z naukowymi wydawnictwami zagranicznymi, pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów polskich bibliotek naukowych z wydawcami z zagranicy w celu uzupełnienia ich zasobów o wartościową literaturę naukową i organizowała w Książnicy Szczecińskiej spotkania z międzynarodowymi wydawcami.[7]

Tuż po 1989 r. Magdalena Śliwka nawiązała współpracę z firmą księgarsko-wydawniczą „Lange & Springer”. Do 1999 r. prowadziła szczeciński oddział firmy, borykając się z wyzwaniami czasu gospodarczej transformacji i z wielkim zapotrzebowaniem bibliotek w Polsce na literaturę naukową.

We wspomnieniach najbliższych współpracowników i przyjaciół pojawia się jako fachowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, uzupełniającym doskonałe przygotowanie merytoryczne i rozległą wiedzę bibliotekarską. Ambitna, niezwykle solidna, wymagająca dużo od siebie i innych, ale również obdarzona empatią, życzliwie i otwarcie nastawiona do świata, zainteresowana drugim człowiekiem. [8]

Magdalena Śliwka odeszła tuż po śmierci swojej matki, 8 lutego 2000 r. w Szczecinie. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki w Dębnie (kwatera nr XV.6.14).

Odznaczenia

 • 1979 – Odznaka "Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego"[9]
 • 1997 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia PolskiPublikacje (wybór)

 • Bibliobus – nowa forma udostępniania zbiorów w Szczecinie / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1985, nr 1, s. 41-50.
 • Biblioteki publiczne województwa szczecińskiego 1973-1984 / oprac. Magdalena Śliwka; red. Stanisław Krzywicki. Szczecin: Książnica Szczecińska, 1985, 253 s.
 • Duńskie biblioteki publiczne w okresie zmian / oprac. Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 118-123.
 • Marketing w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie jako sposób myślenia i system działania / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz” 1996, nr 6, s. 8-10.
 • Prawo biblioteczne w krajach skandynawskich / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 69-117.
 • Skarby Książnicy Szczecińskiej: informator wystawy / oprac. i wybór dokumentów: Anna Chylińska, Wiesława Dziechciowska, Cecylia Judek, Halina Kożan-Macijewicz, Stanisław Krzywicki, Eliza Ostrowska, Alicja Oświecińska, Aleksandra Solarska, Urszula Szajko, Magdalena Śliwka. Szczecin: WiMBP, 1984, 10 s.
 • Spojrzenie na duńskie bibliotekarstwo publiczne / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 56-68.
 • Współpraca zagraniczna Książnicy Pomorskiej w roku 1994 / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1994, nr 3-4, s. 10-12.
 • Zbiór główny Książnicy Szczecińskiej: informacja wstępna / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 1-2, s. 16-25.Przypisy

 1. Pismo "Pogląd: Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności", Berlin, 31.7.1983, Rok 2, nr 14/40. W: Blog o polskich uchodźcach w Niemczech [online]. [Przeglądany 11.03.2021]. Dostępny w: https://uchodzcywniemczech.pl na s. 12 wspomina o nim jako o specjaliście od spraw polskich.
 2. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy Polskiego Bibliotekarstwa, red. Maria Lenartowicz, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: SBP, 2012, s. 206. Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 1.
 3. Władysław Michnal, Magdalena Śliwka – koleżanka na „bibliotecznym świeczniku”, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1996, nr 1, s. 47.
 4. Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 463
 5. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 207.
 6. Sylwia Wesołowska, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005..., op. cit., s. 219.
 7. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 207.
 8. Zob. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 206-207. Zob. też: Udo Zimmermann, Pożegnanie Magdaleny Śliwki, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 68-70.
 9. Zob. Władysław Puch, Jan Bogusławski, Kronika Miasta i Gminy Dębna [1973)-1980. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021], skan nr 293.


Bibliografia

 • Bogusławski Jan, Kronika Miasta i Gminy Dębna 1981-1989. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • [E.B.], 20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki. W: sbp.pl [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Historia i opis Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno. W: biblioteka.debno.com.pl [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Krzywicki Stanisław, Magdalena Śliwka 1942-2000, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 63-67.
 • Krzywicki Stanisław, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy Polskiego Bibliotekarstwa, red. Maria Lenartowicz, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: SBP, 2012, s. 205-210. Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 1.
 • Krzywicki Stanisław, Judek Cecylia, Śliwka Magdalena. W: Słownik pracowników książki polskiej: Suplement III, red. Hanna Tadeusiewicz [et al.] Warszawa: SBP, 2010, s. 275.
 • Łazarek Anna, Nekrologia 2000 [Śliwka Magdalena], "Kronika Szczecina" 2000, nr 19, s. 224-225.
 • Michnal Władysław, Magdalena Śliwka – koleżanka na „bibliotecznym świeczniku”, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1996, nr 1, s. 47-48.
 • Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005.
 • [Pietkiewicz Janina], Kronika Powiatowej Biblioteki Publicznej na powiat chojeński w Dębnie 1946-1966. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • "Pogląd: Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności", Berlin, 31.7.1983, Rok 2, nr 14/40. W: Blog o polskich uchodźcach w Niemczech [online]. [Przeglądany 11.03.2021]. Dostępny w: https://uchodzcywniemczech.pl
 • Puch Władysław, Bogusławski Jan, Kronika Miasta i Gminy Dębna [1973)-1980. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Wesołowska Sylwia, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 219-221.
 • Zimmermann Udo, Pożegnanie Magdaleny Śliwki, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 68-70.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Agnieszka Gnat-Leśniańska