Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania – przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się sprzątaniem obszaru miejskiego oraz zagospodarowywaniem odpadów na składowiskach śmieci i w zlewniach nieczystości.

Historia

Pierwszy powojenny Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) powołano Szczecinie 5 lipca 1945 (z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 12. W tym czasie głównym zadaniem firmy było wywożenie gruzu i zalegających miasto śmieci (w 1946 wywieziono 40 tys. m3 gruzu). W 1947 roku siedzibę ZOM przeniesiono na ul. Ks. Świętopełka. W 1950 roku nazwę ZOM zmieniono na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) i w tej postaci funkcjonowało ono do 1995.

W 1966 rozpoczęto budowę bazy MPO przy ulicach Klonowica i Żołnierskiej – w latach 70. XX w. była najnowocześniejsza w Polsce. Przedsiębiorstwo dysponowało 1.100 litrowymi pojemnikami na śmieci (na kółkach), systemem wymiany kontenerów o zróżnicowanej pojemności (od 1 do 10 m3) i prasami zagęszczającymi odpady. Unowocześniano wysypiska na śmieci, a największe z nich, w Sierakowie – uszczelniono folią i gliną oraz wyposażono w kompaktor do zagęszczania odpadów[1].

W latach 19901992 MPO zaczęto prywatyzować, przekształcając przedsiębiorstwo w jednostkę budżetową nazwaną Miejskim Zakładem Usług Socjalnych (MZUS). W listopadzie 1993 z MZUS wydzielono firmę Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta sp. z o.o., która przejęła wywóz śmieci i odpadów z lewobrzeżnej części Szczecina (MZUS nadal obsługiwał prawobrzeże Szczecina).

W 1995 z części MZUS wydzielono Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) sp. z o.o., mające obsługiwać prawobrzeże miasta. Pozostała część MZUS administruje składowiskami i punktami zlewnymi odpadów – od 1 lipca 1996 nazwę MZUS zmieniono na Miejski Zakład Gospodarki Odpadami (MZGO).

Polewaczka MPO (lata 70 XXw.)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) sp. z o.o.

Powstała w 1995 roku miejska spółka komunalna zajmująca się wywozem odpadów komunalnych, śmieci wielkogabarytowych, złomu, gruzu, odpadów niebezpiecznych, płynnych oraz świadcząca usługi transportowe. Obecnie właścicielami Spółki są Gmina Miasto Szczecin (51% udziałów) oraz Sita Polska Sp. z o.o. (49% udziałów)[2].

Siedziba przedsiębiorstwa: Szczecin, ul. Gdańska 12 b.

Rethmann/Remondis Szczecin sp. z o.o.

W 1993 powołano publiczno – prywatną spółkę (z udziałem kapitału zagranicznego), zajmującą się gospodarką odpadami: RETHMANN – SZCZECIN Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. i zawarto długoterminową umowę z zarządem Szczecina na świadczenie usług zagospodarowania odpadów oraz oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników i opróżniania koszy ulicznych. W następnych latach wprowadzono usługi dodatkowe w postaci selektywnej zbiórki odpadów (uruchomiono linię sortowniczą do segregowania odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych) oraz zagospodarowanie przemysłowych odpadów niebezpiecznych.

W roku 2004 zmieniono nazwę firmy na REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., a w latach następnych otworzono oddział spółki w Świnoujściu orazu ruchomiono punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego[3].

Siedziba przedsiębiorstwa: Szczecin, ul. Żołnierska 56.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami

Miejski Zakład Odpadami (MZGO) w Szczecinie powołano w 1996 roku. Zajmował się wywożeniem i składowaniem śmieci oraz ich utylizacją naterenie wysypiska w Sierakowie[4]. Został zlikwidowany z końcem [[2007], z uwagi na zamknięcie tego wysypiska[5].

Zadania MZGO zostały w znacznej części przejęte przez Zakład Usług Komunalnych[6].

Siedziba MZGO znajdowała się w Szczecinie, przy ul. Piotra Skargi 20.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) jest zakładem budżetowym gminy Miasto Szczecin. Prowadzi działalność od 1 czerwca 1995, w oparciu o majątek przejęty po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (MZUK). Ma szeroki zakres działalności związanej z gospodarowaniem na terenach zieleni i lasów miejskich, na szczecińskich wodach i ich obrzeżach[7], a w tym utrzymanie czystości i porządku oraz unieszkodliwianie odpadów [8].

Przypisy

Źródła

  • Tadeusz Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T1 (A-O), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 1999, s. 607, ISBN 83-87341-45-2

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak