Muzeum (Koszalin)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzeum w Koszalinie utworzone 15 czerwca 1947 roku w Koszalinie.

Muzeum1.jpg

Muzeum, posiadające zbiory archeologiczne (głównie zabytki z terenu Pomorza), od neolitu po średniowiecze, historyczne, dokumentujące dzieje Koszalina i okolic od czasów najdawniejszych po współczesność. Posiada eksponaty takie jak numizmaty, medale, zbiór ekslibrisów polskich i obcych, meble, wyroby rzemiosła artystycznego, sztuki, zabytki rzemiosła, kultury i sztuki ludowej Pomorza. Muzeum w Koszalinie ma status samorządowej instytucji kultury, organizatorem jego działalności jest Gmina Miasto Koszalin. Siedzibą Muzeum jest odrestaurowany zespół pałacowo-młyński przy ulicy Młyńskiej.

Historia powstania i działalność Muzeum

Po II wojnie światowej w budynku przy ulicy Piłsudskiego (15 czerwca 1947 roku) dokonano otwarcia polskiego muzeum, które przejęło część zbiorów po dawnym Heimatmuseum Köslin (niemieckie muzeum w Koszalinie, funkcjonujące w latach 1912-1945). Do 1949 roku koszalińska placówka muzealna podlegała zarządowi miejskiemu.

Od 1950 do 1958 roku muzeum, podporządkowano bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki. W latach 1958-1964 opiekę nad muzeum sprawowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. W 1965 roku Muzeum w Koszalinie zostało przekształcone w Oddział Archeologiczny Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą dyrekcji w Słupsku.

Wystawa stała: "Koszalin od średniowiecza do współczesności"

Rok 1972 przyniósł kolejne zmiany w koszalińskim muzealnictwie. Powstała autonomiczna placówka pod nazwą Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Koszalinie. Na cele wystawowe przekazano zabytkową kamieniczkę przy ulicy Bogusława II 15.

W 1976 roku utworzono w Koszalinie Muzeum Okręgowe, które otrzymało w 1982 roku młyn i kamienicę młynarza przy ul. Młyńskiej 37-39. Dwa lata później w odtworzonej na posesji przy ul. Młyńskiej chałupie rybackiej ze wsi Dąbki koło Darłowa umieszczono ekspozycję etnograficzną. W 1986 roku część działów została przeniesiona do nowej siedziby, a po upływie kolejnych pięciu lat otwarto pierwsze sale ekspozycyjne.

Od 1 stycznia 1999 roku placówka podlega Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie a od 2000 roku nosi nazwę Muzeum w Koszalinie. Obecnie (od roku 2016) dyrektorem instytucji pozostaje Jerzy Buziałkowski, wcześniej czasowo (2015) obowiązki dyrektora pełnił Jacek Borkowski. Poprzedni dyrektorowie instytucji to m.in. Jerzy Kalicki i Juliusz Sienkiewicz, wnuk słynnego pisarza.[1].

W roku 2001 rozpoczęto wznoszenie budynku dla administracji, stylizowanego na pomorską chatę szachulcową (został on oddany do użytku w roku następnym). Również w tym roku, w zagrodzie przeniesionej ze wsi Dąbki otwarta została wystawa stała „Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem”. W sali wystawowej na parterze młyna udostępniono zwiedzającym ekspozycję numizmatów zatytułowaną „Monety i medale ze zbiorów własnych Muzeum w Koszalinie”. W tej samej sali rok później została zaprezentowana stała wystawa historyczna „Koszalin od średniowiecza do współczesności”.

Kolejną propozycją dla osób zainteresowanych dziejami regionu stała się wystawa „Dzieje kuźni pomorskiej”, otwarta w stodole pochodzącej z 1882 roku, przeniesionej na teren muzeum ze wsi Paproty i gruntownie wyremontowanej. W budynku oprócz ekspozycji pomieszczone zostały pracownia i magazyn działu etnografii.

Na parterze powstała pracownia fotograficzna i pomieszczenia działu oświatowego. Na poddaszu znalazła się siedziba działu sztuki współczesnej. Ponieważ w roku 2005 muzeum utraciło budynek przy ulicy Piłsudskiego, konieczne było wybudowanie nowej siedziby dla przeniesionego stamtąd działu archeologii. Nowy budynek został oddany do użytku w 2008 roku.

Dział Etnograficzny organizuje na dziedzińcu muzealnym Jarmark Jamneński. Odbywa się cztery razy do roku: trzy razy w sezonie letnim oraz w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Instytucja jest uczestnikiem Nocy Muzeów.

Działy Muzeum

  • Archeologia
  • Etnografia
  • Biblioteka i wydawnictwa
  • Historia miasta i Pomorza
  • Numizmaty i medale
  • Sztuka współczesna
  • Sztuka dawna

Dnia 30 grudnia 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podjął decyzję o wpisaniu Muzeum w Koszalinie do Państwowego Rejestru Muzeów.

Przypisy

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Tomasz Wojciechowski