Ośrodek Statystyki Morskiej (OSM)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ośrodek Statystyki Morskiej (OSM) – dawniej Centrum Statystyki Morskiej (CSM) - jeden ze specjalistycznych ośrodków urzędów statystycznych (Głównego Urzędu Statystycznego), realizujący zadania statystyki publicznej w obszarze gospodarki morskiej kraju. Jego siedziba mieści się przy ul. Jana Matejki 22.

Historia

Centrum Statystyki Morskiej powstało 8 sierpnia 1990 roku, jako wyodrębniona komórka Urzędu Statystycznego w Szczecinie[1]. W roku 2010 zmieniono nazwę Centrum na Ośrodek Statystyki Morskiej, który działa na dotychczasowych zasadach[2].

Zadania

Zgodnie ze Statutem nadanym OSM przez Prezesa GUS, od 21 maja 1997 CSM/OSM realizuje następujące zadania:

 • prowadzenie systemu statystyki morskiej, w tym prac metodologicznych i organizowanie badań statystyki morskiej,
 • dokonywanie opisu zjawisk występujących w gospodarce morskiej, ich szacunków w skali makroekonomicznej oraz prowadzenie zbiorów ogólnopolskich,
 • współdziałanie w zakresie budowy systemu statystyki morskiej z Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Gdańsku i w Olsztynie oraz z innymi urzędami statystycznymi, a także z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo - badawczymi.

Prowadzenie badań ukierunkowane jest na stałą obserwację najważniejszych parametrów gospodarki morskiej kraju na tle gospodarki morskiej świata. Wiąże się to z publikowaniem Roczników Statystycznych Gospodarki Morskiej (od 2009 roku corocznie).

Ważniejsze publikacje opracowane dotychczas przez CSM:

 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2009,
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2007,
 • Porty morskie i żegluga morska w Polsce w latach 2002-2004,
 • Porty morskie i żegluga morska w Polsce w latach 1999-2001,
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2000,
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 1996,
 • Tendencje w polskiej gospodarce morskiej w latach 90-tych,
 • Gospodarka morska województwa zachodniopomorskiego w latach 1998-1999,
 • Porty morskie i żegluga morska w latach 1996 - 1998,
 • Gospodarka morska województwa zachodniopomorskiego w latach 1997 – 1998.

Syntetyczne informacje o polskiej gospodarce morskiej zawarte są również w innych, wielotematycznych opracowaniach Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Przypisy

 1. Tadeusz Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T3 (Supl. 1 A-Ż)), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2003, s. 50, ISBN 83-7541-272-3
 2. Zarządzenie nr 2 Prezesa GUS, 28.01.2010 w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie (dostęp: 11.03.2011)

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak