Ostrowice

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostrowice
Ostrowice
Nazwa niemiecka Wusterwitz
Powiat drawski
Gmina Ostrowice
Strona internetowa miejscowości.

Ostrowice (niem. Wusterwitz) – wieś sołecka położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, siedziba gminy Ostrowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego.

Położenie

Wieś Ostrowice położona jest w krainie geograficzno – przyrodniczej nazywanej pojezierzem drawskim[1].

Klimat

Klimat miejscowości Ostrowice kształtują masy powietrza napływające znad Atlantyku, których cechy ulegają modyfikacji za sprawą sąsiedztwa Bałtyku i deniwelacji terenu na granicy Pobrzeży i Pojezierza Pomorskiego oraz wyniesienia powierzchni terenu gminy. A. Woś (1996) zaliczył teren gminy do Regionu Środkowopomorskiego. Na terenie gminy przeważają wiatry wiejące z kierunku zachodniego, przy znaczącym udziale wiatrów wiejących z północnego zachodu, południa, wschodu i północy. W miesiącach zimowych wieją wiatry zachodnie i południowo – zachodnie, które przynoszą odwilż oraz zmieniają pogodę. Na wiosnę wieją wiatry północne i północno – wschodnie, przynoszące pogodę dość suchą i silnie skontrastowaną termicznie, zaś w lecie przewagę mają chłodne wiatry zachodnie i północno – zachodnie, przynoszące wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno – morskiego.

 • Temperatura roczna - 7°C – 7,3°C
 • Temperatura okresu V-VII - 13,7°C – 14,7°C
 • Amplituda dobowych temperatur (dla okresu V-VII) - 9°C - 11°C
 • Liczba dni gorących w roku - 18 - 22
 • Daty początku zimy 13.XII – 2.I
 • Długość okresu zimowego (dni) - 65 - 90
 • Suma opadów atmosferycznych (mm) - 550 - 650
 • Suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII - 175 - 210
 • Liczba dni z pokrywą śniegową - 45 - 65[2]


Historia

Pierwsze ślady osadnictwa z terenu Ostrowic datowane są na okres epoki brązu. Znane jest tu cmentarzysko płaskie – kultury łużyckiej z grobami popielnicowymi. W okresie wczesnośredniowiecznym w Ostrowicach istniała niewielka osada. Po raz pierwszy w źródłach pisanych wieś wzmiankowana jest w 1499 roku. W tym czasie była lennem rodziny von Bork. Pod koniec XVII wieku właścicielami Ostrowic byli Ernst von Horn i Eleonora Elisabetha von Kleisten, co poświadcza istniejąca do dzisiaj inskrypcja fundacyjna na gzymsie kościelnym, w 1697 roku wznieśli oni wspomniany kościół. Następnie w XVIII wieku Ostrowice są w rękach wdowy po kapitanie von Wolde. Wieś zamieszkiwało 11 chłopów, 5 bezrolnych, leśniczy, sołtys oraz kowal. Działały tutaj kuźnia i młyn wodny. W wieku XIX wieś przechodzi w ręce rodziny Knack. W latach trzydziestych XX wieku wieś liczyła 534 mieszkańców[3].

Samorząd

We wsi Ostrowice funkcję sołtysa sprawuje Dorota Borowiak. Przy sołtysie jako organ doradczy działa rada sołecka[4].

Gospodarka i infrastruktura

W obrębie sołectwa Ostrowice jest kilkanaście podmiotów gospodarczych, przeważają firmy rodzinne. Mieszkańcy zajmują się rolnictwem, ale także działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Największym podmiotem gospodarczym na terenie sołectwa Ostrowice jest firma produkująca okna i ogrodzenia[5]. W Ostrowicach istnieje 105 indywidualnych gospodarstw rolnych[6].

Przez wieś przechodzi droga wojewódzka nr 173 odcinek Drawsko Pomorskie – Połczyn Zdrój[7].

Kultura

Jedyną funkcjonującą instytucją kultury jest Biblioteka Publiczna Gminy Ostrowice, która zajmuje się organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych[8].

Oświata

W Ostrowicach działają szkoły[9]:

 • Zespół Szkół w Ostrowicach
  • Szkoła Podstawowa w Ostrowicach
  • Gimnazjum w Ostrowicach

Kościoły i związki wyznaniowe

We wsi Ostrowice działa parafia rzymskokatolicka[10]:

 • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Sport

W miejscowości Ostrowice znajduje się pawilon sportowy, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej oraz strzelnica LOK. Na boiskach sportowych systematycznie są prowadzone rozgrywki piłki siatkowej i nożnej, których inicjatorami jest Ksiądz Proboszcz i Komendant Gminny OSP[11].

Demografia

Wieś Ostrowice zamieszkuje 533 mieszkańców, dane z 2004 roku[12]. Dane z 2007 roku podają, że w Ostrowicach zamieszkuje 518 osób w tym 102 dzieci[13].

System ochrony zdrowia

W miejscowości Ostrowice działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej tutaj przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny). Oprócz lekarzy do pomocy zatrudnione są dwie wykwalifikowane pielęgniarki[14]. Działają tu placówka ochrony zdrowia[15]:

 • NZOZ Awimed

Zabytki

We wsi znajdują się dwa obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków[16]:

 • kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, nr rej. 232, z dnia 15.01.1960
 • cmentarz przykościelny, nr rej. 232, z dnia 15.01.1960

Przypisy

 1. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 3. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 4. Sołectwa i ich organy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online].[Przeglądany 22.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/popup.php?id_menu_item=10154
 5. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 6. Strategia rozwoju gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 7. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 8. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 9. Oświata, w: Strona gminy Ostrowice [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=1&menu=27&strona=1
 10. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 11. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 13. Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 14. Strategia rozwoju gminy Ostrowice, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Ostrowice [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/?id=131393
 15. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.07.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 16. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznyc. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.07.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

 • Plan Odnowy Sołectwa Ostrowice na lata 2007 - 2015
 • Strategia rozwoju gminy Ostrowice
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrowice na lata 2004 - 2011

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski