Paweł Migdalski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Paweł Migdalski
historyk, miediewista, pomorzoznawca
Data urodzenia 3 kwietnia 1979
Miejsce urodzenia Szczecin
Tytuły i nagrody dr
Narodowość polska


Paweł Migdalski (ur. 1979) – historyk, miediewista, pomorzoznawca

Życiorys

Paweł Migdalski urodził się 3 kwietnia 1979 roku w Szczecinie. Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (1994-1998). Od 1998 roku studiował historię, pomorzoznawstwo oraz ścieżkę nauczycielską na uniwersytetach w Szczecinie, Marburgu, Poznaniu i Greifswaldzie. W 2003 roku obronił pracę magisterską pt. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki (praca była później podstawą wydania książki), a w 2011 r. doktorską Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej. W obydwóch przypadkach promotorem był prof. Jan M. Piskorski.

W roku 2010 r. pracował jako wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz na interdyscyplinarnym studium doktoranckim pt. Internationales Graduiertenkolleg „Baltic Borderlands” tej uczelni. Od 2011 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył wiele wyjazdów naukowych, m.in. do Lubeki, Greifswaldu, Odense, Londynu. Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej, DAAD, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek oraz redaktorem i współredaktorem prac zbiorowych. Debiutował w 2000 roku artykułem Olimp – siedziba bogów w magazynie studenckim „Na indeksie”.

Zorganizował kilkadziesiąt wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych, w tym: debat, konferencji (w tym międzynarodowych), wystaw, koncertów, zbiórek pieniędzy, wypraw studyjnych. W 2009 roku został współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie. Od tego czasu redaguje serie wydawnictw, która ukazuje się w ramach działania stowarzyszenia. W 2015 r. przyczynił się do powstania Stowarzyszenia Akademia Kulice, którego został prezesem.

Zajmuje się tematyką miejsc pamięci, stosunków słowiańsko-duńsko-niemieckich, historiografią, a także dydaktyką historii. W swojej pracy badawczej poświęcił wiele miejsca miejscowościom na Pomorzu Zachodnim, m.in. Chojnie i Cedyni.

Publikacje (wybór)

Książki

 • 2010Moja mała ojczyzna. Przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu Gryfino, Chojna (dodruk 2012)
 • 2007„... w tej strażnicy Rzeczypospolitej”. Rejon Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Sorus, Szczecin-Poznań
 • 2007 - Problematyka przymusowych przesiedleń i stosunków polsko-niemieckich po 1945 roku jako przedmiot badań historycznych i praktyki szkolnej. Red.; Migdalski, Paweł (1979- ). Red.; Włodarczyk, Edward (1946- ). Red.; Oficyna Wydawnicza "Dokument" (Archiwum Państwowe ; Szczecin).; Szczecin).; Konferencja Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (31 ; 2005 ; Szczecin / Kulice).

Artykuły

 • [DDR og Norden - recenzja]. W: Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie. T. 9 (2014), s. 264-265
 • [Einführung in die Gesta Danorum des Saxo Grammaticus - recenzja]. W: Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie. T. 9 (2014), s. 261-263
 • [Geschichtspolitik in Europa seit 1989 - recenzja]. W: Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie. T. 10 (2015), s. 325-329
 • Budżet księcia Mieszka: polska historia : będzie się działo! W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 2017, nr 1/2, s. 72-73
 • Czy potrzebna nam jest pomorska tożsamość? W: Rocznik Koszaliński. Nr 42 (2014), s. 11-18
 • Czy potrzebujemy jeszcze Nowej Marchii? czyli Garść refleksji o edukacji historycznej dotyczącej dawnej Nowej Marchii na przykładzie ziemi chojeńskiej. W: Zeszyty Naukowe - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim. Nr 12 (2016), s. 278-294
 • Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku : przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 32, z. 2 (2017), s. 5-29
 • Gozdowickie miejsca pamięci w Polsce Ludowej. W: IV Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2016. s. 161-179
 • Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami : mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 31, z. 1 (2016), s. 199-218
 • Jeszcze o początkach sierakowskiego cmentarza wojennego w Starych Łysogórkach : dwa dokumenty z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie - Rembertowie. W: Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne. T. 7 (2015), s. 323-329
 • Konferencja historyczna z okazji 550-lecia Uniwersytetu w Gryfii. W: Zapiski Historyczne : kwartalnik poświęcony historii Pomorza. T. 71, z. 4 (2006), s. 199-201
 • Mity o wiekach ciemnych. W: Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 2016, nr 28, s. 46-48
 • Na marginesie nowych przekładów ważnych średniowiecznych źródeł kronikarskich do dziejów Polski, Pomorza i Słowiańszczyzny zachodniej. W: Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie. T. 9 (2014), s. 266-272
 • Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Cedyni : (badania naukowe, uroczystości w 1959 i 1966 roku). W: Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne. T. 8 (2016), s. 257-297
 • Początki miasta Dąbie na tle przemian społeczno-kulturowych w XIII w. na Pomorzu. W: Rewitalizacja Dąbia 2014-2020 - to jest możliwe! : konferencja naukowa "Szczecin-Dąbie dziś i jutro", Szczecin, 9 czerwca i 15 września 2014 roku. s. 7-18
 • Pomorze Zachodnie (do 1945 roku) jako przedmiot badań regionalnych po roku 1989 w Polsce i Niemczech = West Pomerania (untill the year 1945) as the subject of the post-1989 regional research in Poland and Germany. W: Res Gestae : czasopismo historyczne. [R.] 2 (2016), s. 119-144
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau