Piotr Michałowski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Piotr Michałowski
poeta, wykładowca akademicki
Data urodzenia 13 lipca 1955
Miejsce urodzenia Bydgoszcz
Narodowość polska


Piotr Michałowski (ur. 1955) – poeta, eseista, krytyk literacki i teatralny, wykładowca akademicki.

Życiorys

Piotr Michałowski urodził się 13 lipca 1955 roku w Bydgoszczy. W 1982 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w tym samym roku zamieszkał w Szczecinie. W latach 1982-1993 pracował jako bibliotekarz. Podyplomowe Studium Bibliotekarskie na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1987 r. W 1992 r. przystąpił do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym do 1996 r. był wiceprezesem, a przez rok (do 1997) prezesem[1].

Jako poeta debiutował w 1981 roku na łamach krakowskiego dwutygodnika „Student”. Jego współpracę z tym czasopismem zakończył stan wojenny. W 1984 roku w drugim obiegu ukazuje się jego debiutancki tom Poemat w czerwieni. Dopiero dekadę później publikuje kolejny tom – Powidok powietrza.

Po zakończeniu pracy jako bibliotekarz został pracownikiem zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym samym roku obronił pracę doktorską na UAM, która ukazała się drukiem w 1999 roku. Na podstawie wydanej w 2001 roku książki Granice poezji i poezja bez granic zdał kolokwium habilitacyjne w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie i uzyskał stopień doktora habilitowanego[2].

Na Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2007-2010 pełnił funkcję wydziałowego rzecznika dyscyplinarnego, zaś w latach 2007-2013 przewodniczącego komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie literaturoznawstwa. Od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Teorii i Antropologii Literatury[3].

Jest autorem wielu publikacji i artykułów naukowych. Jego badania poświęcone są przede wszystkim współczesnej poezji polskiej. Jego artykuły, szkice i recenzje ukazywały się m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstualiach”, „Tekstach Drugich”, „Polonistyce”, „Literaturze na Świecie” i „Odrze”.

Jest jednym ze współzałożycieli Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”, w którym zajmował stanowisko sekretarza redakcji i prowadził stałą rubrykę "Z narożnika mapy". Tom z zebranymi felietonami z tego okresu ukazał się w 2017 roku. Pełni również funkcję redaktora poetyckiej serii Tablice w Wydawnictwie Forma.

Książki naukowe

 • 1999Miniatura poetycka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2001Granice poezji i poezja bez granic, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2008Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Wydawnictwo Universitas, Kraków
 • 2012Mikrokosmos wiersza. Interpretacje poezji współczesnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
 • 2014Narożnikowo, centralnie, pogranicznie. Szkice szczecińskie i europejskie, Wydawnictwo Forma, Szczecin
 • 2017Z narożnika mapy, Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin

Poezja

 • 1984Poemat w czerwieni, Chałupniczy Instytut Wydawniczy im. K. Żygulskiego, Poznań (w drugim obiegu)
 • 1994Powidok powietrza, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin
 • 1998Li(me)ryczny plan Szczecina Szczecin (zbiór limeryków), Wydawnictwo Foka, Szczecin
 • 1999Za czarnym wielokropkiem, Wydawnictwo „Kurier-Press”, Szczecin
 • 2004Głosem prawie cudzym (z poezji okołokonferencyjnej), Wydawnictwo Krytyki Artystycznej „Miniatura”, Kraków
 • 2007Rytmy, albo wiersze na czas, Wydawnictwo Margrafsen, Bydgoszcz
 • 2009Pierwowzory i echa (Od Kochanowskiego do Barańczaka), Wydawnictwo Miniatura, Kraków
 • 2011Cisza na planie, Wydawnictwo Forma, Szczecin

Linki

Wykaz książek i artykułów naukowych Piotra Michałowskiego w bazie PUBLI.

Bibliografia

 • M. Łukaszewicz, Inżynier wyobraźni, „Nowe Książki” 1994 nr 11, s. 61-62.
 • W. Oszajca, W centrum nienazwane., „Pogranicza” 1995 nr 2, s. 86-87.
 • L. Szaruga, Limeryczny Szczecin Michałowskiego, „Pogranicza” 1998 nr 4, s. 131-132.
 • A. Skrendo, Dla Piotra, „Pogranicza” 1999 nr 6, s. 76-78.
 • J. Madejski, Monady, diady i... szarady, „Pogranicza” 1999 nr 3, s. 124-126.
 • L. Szaruga, Teoria miniatury, „Nowe Książki” 1999 nr 9, s. 27.
 • M. Mikołajczak, Gry i granice, „Nowe Książki” 2001 nr 8, s. 16-17.
 • A. Dziadek, Wielogłosy Piotra Michałowskiego, "Opcje" 2005 nr 1, s. 59-60.
 • E. Kuźma, Między Biblioteką Babel a zabawą, "Pogranicza" 2005 nr 1, s. 59-62.
 • J. Madejski, Cudzym głosem, "Pogranicza" 2005 nr 1, s. 63-66.
 • M. Mikołajczak, Duch eksperymentu, "Teksty Drugie" 2005 nr 5, s. 155-158.
 • M. Mikołajczak, Czternaście stacji. O sonecie Przyszłość Piotra Michałowskiego, „Pogranicza” 2007 nr 5, s. 82-88.
 • A. Czarkowska, Między chaosem rzeczy a rytmem formy, "Tekstualia" 2007 nr 4, s. 173-177.
 • T. Mackiewicz, Marginesy poezji nowoczesnej, „Tekstualia” 2009 nr 2, s. 179-182.
 • Z. Chojnowski, Zaklinanie chaosu, "Nowe Książki" 2012 nr 2, s. 58-59.
 • A. Kałuża, Pragnienie naukowości, "Pamiętnik Literacki" 2012 z. 2, s. 190-195.
 • E, Balcerzan, Piotr Michałowski. Nowoczesności nigdy nie za wiele, w tegoż, Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury, Mikołów 2013, s. 437-448.

Przypisy

 1. Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, pod red. I. Iwasiów i E. Kuźmy, Szczecin 2003, s. 242
 2. Dr hab. prof. US Piotr Michałowski, [w:] Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego [online].[Dostęp: 16 listopada 2017]
 3. Tamże
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau