Plac im. Generała Władysława Andersa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plac im. Generała Władysława Andersa
Śródmieście
Plac im. Generała Władysława Andersa
Plac im. Generała Władysława Andersa
  Nazwa pełna Plac im. Generała Władysława Andersa
  Inne nazwy plac przy Ledóchowskiego[1],
Plac 22 Lipca[2]
  Nazwa niemiecka Alter Militärkirchhof
  Osiedle Centrum
  Dzielnica Śródmieście
Zobacz ulicę na:
Mapa Google.
Google Street View.
Interaktywny Plan Miasta Szczecin.

Plac Gen. Władysława Andersa (niem. Alter Militärkirchhof) - plac jest zachowanym fragmentem fortyfikacji pruskich z pierwszej połowy XVIII wieku oraz fragmentem terenu byłego cmentarza wojskowego przy ulicy Św. Wojciecha powstałego w pierwszej połowie XIX wieku. Po 1945 roku nazywany początkowo "placem przy [ulicy] Ledóchowskiego". Na posiedzeniu plenarnym MRN w dniu 20 grudnia 1949 roku nazwę zmodyfikowano, nadając placowi miano Placu 22 Lipca. [3] Podczas sesji plenarnej Rady Miasta 27 maja 1991 roku po dyskusji przyjęto uchwałę, na mocy której kolejny raz zmieniono nazwę z Placu 22 Lipca na plac im. Generała Władysława Andersa. [4]

Historia

Plac obejmuje obszar, który położony był pomiędzy Exercise Platz [placem ćwiczebnym] a glacis Narożnika IV Fortu Wilhelm i Przeciwstraży 6. głównego wału twierdzy. [5] Na stokach tego odcinka fortyfikacji, w 1846 r. usytuowano cmentarz wojskowy Alter Militärkirchhof, na który przeniesiono groby ze starego cmentarza, który położony był na glacis starych fortyfikacji w okolicy dworca kolejowego. [6] Nowy cmentarz od strony przedpola zamykała droga, która prowadziła spod Bramy Portowej w kierunku Krzekowa (Kreckow). W II poł. XIX wieku układ drogi zachowano, zakładając na jej narysie ulicę nowej dzielnicy Szczecina - Alte Falkenwalder Straße (obecnie ul. Więckowskiego), a były cmentarz przekształcając w założenie parkowe. Obecny naturalny spadek terenu parku w kierunku ul. Więckowskiego, szczególnie widoczny w rejonie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest śladem po glacis fortyfikacji. [7]

Przypisy

 1. Zmiany nazw ulic, Kurier Szczeciński nr 74 (1533) z 15 marca 1950, s. 3.
 2. Nazwę zmieniono na podstawie uchwały nr XIV/125/91 po dyskusji na sesji plenarnej Rady Miasta w dniu 27 maja 1991 roku.
 3. Protokół nr XV z posiedzenia plenarnego MRN odbytego w dniu 20 grudnia 1949 roku, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 593, s. 556 – 557, Projekt zmian nazw ulic, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 603, s. 7; zob. Sz. Bursewicz, Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956 W: Kronika Szczecina 2003. Nr 22, s. 119-152. Szczecin 2004, s. 23, tamże przyp. 38.
 4. Urząd Miejski w Szczecinie, Archiwum, Protokół nr XIV/91 z posiedzenia plenarnego RM w Szczecinie odbytego w dniu 27 maja 1991, sygn. 5/443/96, s. 357 – 367; zob. Sz. Bursewicz, Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz. 3: 1991-2005 W: Kronika Szczecina 2005. Nr 24, s. 99-127. Szczecin 2006, s. 1.
 5. Glacis - element fosy, inaczej przedstok, jest to część profilu obwodu obronnego znajdująca się na zewnątrz fosy, w postaci obniżenia terenu w kierunku wroga (ewentualnie poprzez sztuczny nasyp z takim obniżeniem), mający na celu likwidację martwego pola przy obserwacji działań nieprzyjaciela.
 6. Jest to teren dzisiejszego Placu Zawiszy. Bogdan Frankiewicz w swoim opracowaniu „Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe” podaje datę założenia starego cmentarza wojskowego na ok. 1750 r. Wydaje się jednak, że miał na myśli cmentarz wojskowy przy Placu Zawiszy, którego w tym opracowaniu nie umieścił; por. B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe. Szczecin 2003, s. 45.
 7. Treść hasła w części historycznej w całości pochodzi z rozprawy doktorskiej Izabeli Kozłowskiej, Szczecińskie fortyfikacje nowożytne, rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej. Rozprawa doktorska. Szczecin 2007, s. 89, 98; praca opublikowana na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej Szczecińskie fortyfikacje nowożytne...

Bibliografia

 • Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe. Szczecin 2003
 • Kozłowska I., Szczecińskie fortyfikacje nowożytne, rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej. (rozprawa doktorska). Szczecin 2007.
 • Bursewicz Sz., Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956 W: Kronika Szczecina 2003. Nr 22, s. 119-152. Szczecin 2004.
 • Bursewicz Sz., Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz. 3: 1991-2005 W: Kronika Szczecina 2005. Nr 24, s. 99-127. Szczecin 2006.

Zobacz także
IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk