Plan zagospodarowania przestrzennego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plan zagospodarowania przestrzennego – przyjęta przez Radę Miasta uchwała określająca przeznaczenie, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym rozmieszczenie inwestycji publicznych[1]. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały)[2]. W praktyce sporządza się plany zagospodarowania przestrzennego ściśle określonych obszarów, przy czym procedura poprzedzająca uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia społeczną dyskusję nad projektem oraz opiniowanie przez gremia specjalistyczne i władze terenów przyległych (m.in. urząd wojewódzki, zarząd dróg, konserwator zabytków, policja, wojsko, straż pożarna). Opracowuje się także analizę skutków ekonomicznych realizacji planu oraz strategiczna ocenę oddziaływania na środowisko.

Pierwszy „Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic” obejmował aglomerację ujścia Odry od Stargardu do Polic. Został opracowany w 1977 roku przez szczecińskich urbanistów z Biura Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie[3]

W roku 2013 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały 45,7 % powierzchni administracyjnej miasta Szczecina (powierzchnia administracyjna miasta wynosi 30 058 hektarów)[4]. Obecne plany zagospodarowania przestrzennego Szczecina zakładają, że będzie on kontynuował tradycje portowo-morskie oraz rozwijał potencjał turystyczny, szczególnie na rzecz Berlina, a działania planistyczne, inwestycyjne, porządkujące i regulacyjne powinny służyć osiągnięciu przez Szczecin pozycji metropolii o znaczeniu europejskim. Za kluczowe dla rozwoju miasta uznaje się usprawnienie systemu transportowego zarówno miasta, jak też regionu. Przewiduje się także rozwój przemysłu wysokich technologii, w oparciu o już istniejący akademicki potencjał naukowy oraz powoływanie pozaakademickich placówek naukowo-badawczych. Misją Szczecina jest rozwijanie potencjału tkwiącego w nowoczesnym mieście portowym, które jest centrum regionu Pomorza i południowego Bałtyku, miejscem intensywnej współpracy transgranicznej oraz europejską metropolią na skrzyżowaniu szlaków transportowych[5].

Przypisy

  1. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  3. Encyklopedia Szczecina. T.2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000. ISBN 83-7241-089-5. s. 74.
  4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W: BIP UM Szczecin. [Przeglądany 30 września 2013]. Dostępny w: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11424.asp.
  5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W: BIP UM Szczecin. [Przeglądany 30 września 2013]. Dostępny w: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11399.asp.

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak