Politechnika Koszalińska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PK niebieski ptak.jpg

Politechnika Koszalińska utworzona została 8 czerwca 1968 roku w Koszalinie, jako Wyższa Szkoła Inżynierska. Obecnie jest jedną z największych uczelni regionu, kształcąc na ponad 20 kierunkach.

Historia

Uczelnia została utworzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968. Ustawą z 4 lipca 1996 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska. Obecnie Uczelnia dąży do otrzymania statusu uniwersytetu.[1].

Uczelnia prowadzi szereg programów badawczych i naukowych na rożnych wydziałach, w tym także program wymiany praktyk studenckich. Na Politechnice istnieje bogate życie studenckie: samorząd, liczne organizacje i koła. Politechnika posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w 2 dyscyplinach i doktora w 4 dyscyplinach. Ponadto ma 500 nauczycieli akademickich w tym:

 • profesorowie tytularni - 49
 • doktorzy habilitowani - 56
 • doktorzy - 200.

Uczelnia posiada 4 Domy Studenta, posiadające w sumie 1200 miejsc dla studentów. Władze uczelni ( stan na rok akademicki 2014/2015):

 • Rektor Politechniki Koszalińskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 • Kanclerz - dr inż. Artur Wezgraj
 • Kwestor - dr Małgorzata Jucha

Poczet rektorów

 • Jerzy Smoleński (1968-1978)
 • Jan Filipkowski (1978-1981)
 • Józef Aleksander Borkowski (1981-1987)
 • Zdzisław Piątek (1987-1993)
 • Wojciech Kacalak (1993-1999)
 • Krzysztof Wawryn (1999-2005)
 • Tomasz Krzyżyński (2005-2012)
 • Tadeusz Bohdal (2012- )

W skład Politechniki Koszalińskiej wchodzą cztery wydziały:

 • Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Wydział Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Nauk Ekonomicznych,

cztery wyodrębnione instytuty:

 • Instytut Wzornictwa
 • Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
 • Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
 • Instytut Technologii i Edukacji

Kierunki kształcenia

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na kierunkach ścisłych I i II stopnia prowadzonych w ramach czterech wydziałów i czterech wydzielonych instytutów:

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Geodezja i kartografia
 • Ochrona środowiska

Wydział Elektroniki i Informatyki

 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Informatyka

Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Technika Rolnicza i Leśna
 • Energetyka
 • Inwestycje i wdrożenia przemysłowe
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka przestrzenna

Instytut Wzornictwa

 • Architektura Wnętrz
 • Wzornictwo

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej

 • Filologia
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

 • Europeistyka

Instytut Technologii i Edukacji

 • Mechatronika
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika-Wzornictwo
 • Pedagogika

Przypisy

Bibliografia

 • 35 lat Politechniki Koszalińskiej 1968-2003. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Tomasz Wojciechowski