Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki (Szczecin)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki
Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki
Autor Leonia Chmielnik, Anna Paszkiewicz
Lokalizacja ul. Korsarzy
Data powstania 1974
Materiał piaskowiec
Wymiary {{{wymiary}}}


Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki – zlokalizowany przy ul. Korsarzy przed Zamkiem Książąt Pomorskich. Upamiętnia historyczne postacie Bogusława X Wielkiego i Anny Jagiellonki.

Opis

Pomnik przedstawia dwie historyczne postacie stojące obok siebie: z lewej Bogusława X, z prawej Anny Jagiellonki. Królewna ubrana w długą, sięgającą do ziemi jednoczęściową suknię, umiejscowioną stopień wyżej aniżeli współmałżonek. Książę zrównany wzrostem z Anną Jagiellonką, ukazany w szatach królewskich spiętych pasem. Na ramionach władcy długi, opadający do ziemi płaszcz. Głowa przyozdobiona płaskim nakryciem. Na piersi zwieszony łańcuch z medalionem, będący oznaką książęcej godności. Na frontowej ścianie cokołu wykuty napis: „BOGUSŁAW X/ ANNA JAGIELLONKA/ 1491”. Wskutek nieudolnej próby oczyszczenia pomnika, przeprowadzonej ok. 2000 roku, częściowemu rozmyciu uległa faktura rzeźby.

Historia

Wykonany z dziesięciu brył kamienia, odsłonięty 22 lipca 1974 roku w trzydziestą rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN. Inicjatorem powstania monumentu były władze miasta. W 1970 roku ogłosiły konkurs na wykonanie przez szczecińskich rzeźbiarzy modelu pomnika księcia Bogusława X i Anny Jagiellonki. Nagrodą w tym konkursie była realizacja zwycięskiego projektu. Z nadesłanych prac zespół jurorów wybrał ostatecznie dwa modele, autorstwa Leonii Chmielnik i Anny Paszkiewicz, którym przyznano ex aeqvo pierwsze miejsce. Decyzją jury artystki zostały zobligowane do wykonania jeszcze jednego, wspólnego projektu, który po uwzględnieniu uwag komisji miał zostać zrealizowany. Według jury Anna Jagiellonka, będąca córką Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski, ze względu na swoje pochodzenie nie mogła być przedstawiona jako osoba niższa wzrostem aniżeli książę Bogusław X. Pomimo szybkiego wykonania nowego modelu na decyzję o realizacji monumentu artystki musiały czekać ponad dwa lata. Prace nad nim rozpoczęły dopiero w 1973 roku. Pomnik powstawał na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.

Wymiary

Rzeźba - wys. 380 cm x szer. 215 cm x gł. 135 cm


Cokół - wys. 140 cm x szer. 205 cm x gł. 152 cm

Waga

Waga całkowita - ok. 22 tony

Bibliografia

  • Relacja Leonii Chmielnik nagrana w Szczecinie 27 września 2007 r. W zbiorach autora.


  • (bom). Historia rzeźbiona dłutem. "Głos Szczeciński". 1973, nr 198 (8677), s. 4.
  • Myślenicki, Wojciech. Pomnik Bogusława i Anny Jagiellonki. "Kurier Szczeciński". 1974, nr 88 (9188), s. 5.
  • Szczecin - miasto. Pomniki, rzeźby plenerowe, tablice pamiątkowe. Dokumentacja Miejskiego Konserwatora Zabytków, Szczecin 1996, karta ewidencyjna nr 42.
  • Szczepaniec, Witold. Refleksje przy pomniku Bogusława X i Anny Jagiellonki w Szczecinie. "Jantarowe Szlaki". 1976, nr 9 (159), s. 45-47.
  • (wan). Książę, księżniczki i rzeźbiarki. "Głos Szczeciński". 1974, nr 120 (8908), s. 3.

Zdjęcia pomnika

IES64.png Autor opracowania: Łukasz Skubisz