Powiat szczecinecki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Powiat Szczecinecki
Powiat Szczecinecki
Siedziba władz Szczecinek
Liczba gmin 1 (miejska);
3 (miejsko-wiejskie);
1 (wiejskie)
Strona internetowa powiatu.


Powiat szczecinecki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Szczecinek.

Geografia

Mapa powiatu szczecineckiego

Położenie

Powiat szczecinecki ma powierzchnię 1 765 km2 (176 478 ha). Położony jest w środkowo - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy on z powiatami: od północy – powiatem koszalińskim; od północnego – zachodu – powiatem białogardzkim; od wschodu – powiatem człuchowskim i powiatem bytowskim (Woj. Pomorskie); od południowego – wschodu – powiatem złotowskim (woj. wielkopolskie); od południowego – zachodu – powiatem drawskim; od zachodu – powiatem świdwińskim[1].

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar Powiatu Szczecineckiego należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, na granicy makroregionów: Pojezierze Zachodniopomorskie i Pojezierze Południowopomorskie. W obrębie tych makroregionów występują mezoregiony. Powiat Szczecinecki położony jest na terenie trzech mezoregionów: Pojezierze Drawskie, Pojezierze Szczecineckie i Dolina Gwdy. W bardzo małym stopniu teren Powiatu Szczecineckiego obejmują mezoregiony Równina Wałecka oraz Pojezierze Bytowskie[2].

Klimat

Warunki klimatyczne panujące na terenie powiatu należą do umiarkowanych i głównie uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Charakteryzuje je duża wilgotność powietrza. Według A. Wosia obszar Powiatu Szczecineckiego znajduje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: Regionu Środkowopomorskiego i Regionu Zachodniopomorskiego.

Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Szczecinku w 2001 roku.:

 • Średnia roczna temperatura powietrza - 8,4°C
 • Średni roczny opad - 539 mm
 • Średnia prędkość wiatru - 2,9 m/s

Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Mikroklimat licznie występujących lasów na terenie powiatu szczecineckiego wpływa stabilizująco na na dobowe i roczne wahania temperatur[3].

Obiekty fizjograficzne

Na terenie powiatu znajdują się jeziora[4]:
Baczynko, Baczyno, Bagnisko, Bastion, Berlińskie, Białe, Białoborskie, Bielsko, Brody, Brzeźno, Ciemino, Cieszęcino, Cybulin, Czarne, Czochryńskie, Dąbrowa, Dębno (potocznie Damskie), Dębno, Dębno Małe, Dołgie, Drzonowskie, Dzicze, Gliniane, Głębokie, Głębsko, Iłowatka, Jamno, Jeleń, Jeziorki, Juchowo, Kacko, Kamieńskie Długie, Karskie, Kępa, Kiełpino, Kniewo, Kocie Południowe, Kocie, Kołtki, Komorze, Kopiel, Kople, Koprzywno, Krzemień, Leśne, Lipno, Lubicko Małe, Lubicko Wielkie, Łączno, Łąkie (gmina Borne Sulinowo – obszar wiejski), Łąkie (gmina wiejska Szczecinek), Łobez, Martwe, Motarskie, Oblica, Oczko, Piekiełko Drugie, Pile, Płociczno, Płyćwia, Przełęg, Przyradz, Przyradzkie, Radacz, Radacz Mały, Rakowo, Remierzewo, Rokitno, Rozlewiska Nadarzyckie, Rybno, Sarcze, Sierakowo, Silne, Smolęsko, Spore Małe, Spore, Starowice, Staw, Stepieńskie, Strzeszyno, Studnica, Śmiadowo, Świdno, Trzebiechowo, Trzesiecko, Tuczno, Uniemino, Wielatowo, Wielimie, Wierzchowo, Wierzchówko, Wilczkowo, Zalewy Nadarzyckie, Zarosłe

Wody płynące[5]:
ważniejsze rzeki mające swoje źródła na terenie powiatu szczecinekiego:
Parsęta, Gwda, Dębnica, Piława, Dobrzyca;
pozostałe cieki wodne:
Strużka, Bielska Struga, Nizica (potocznie Niezdobna), Dołga, Osoka, Chechło, Białka, Biała, Gnilec, Sowia Struga, Żegnica, Kłuda, Gęsia, Perznica, Łozica, Radusza, Trzebiegoszcz, Rudy Rów, Brzeźniczka, Dębnica, Lubiatówka, Kanał Radacki, Kanał Juchowski, Kanał Mosiński, Kanał Cemiński, Kanał Krągi, Kanał Trzebiechowo, Kanał Graniczny

Największe wzniesienia[6]:

 • Góra Łecko (214 m)
 • Skotna Góra (205 m)
 • Polska Góra (203 m)

Przyroda

Największym obszarem ochrony przyrody w powiecie szczecineckim jest Drawski Park Krajobrazowy, który obejmuje swoimi granicami rezerwaty, pomniki przyrody oraz liczne gatunki roślin i zwierząt. Teren parku i otuliny położony jest we wschodniej i południowo-wschodniej części powiatu na terenach gmin Borne Sulinowo i Barwice. Ponadto na terenie powiatu ustanowiono 5 rezerwatów przyrody, około 180 pomników przyrody (drzewa, grupy drzew, aleje i głazy narzutowe), 4 obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne, o łącznej powierzchni 336,56 ha.
Powierzchnię powiatu w około 45% pokrywają użytki leśne. Ogólny stan zdrowotny lasów powiatu określany jest jako dobry, do czego przyczynia się małe nasilenie przemysłu na tym terenie[7].

Na terenie powiatu szczecineckiego znajdują się unikatowe ekosystemy wodne jeziora liobeliowe. W wodach jezior lobeliowych występują rośliny z gatunku: Lobelia dortmanna, Isoetes lacustris i Littorella uniflora, wymagają one specyficznych warunków mogą rosnąć tylko w jeziorach o niskiej zawartości wapnia. Na terenie Powiatu Szczecineckiego znajduje się 7 jezior lobeliowych:

Trzy z nich objęte są ochroną przyrody o statusie rezerwatu. Są to Kiełpino, Głębokie, i Iłowatka[8].

Rezerwaty przyrody[9]:

Obszary chronionego krajobrazu[10]:

Parki krajobrazowe[11]:

Historia

Budynek starostwa powiatowego przed 1945 rokiem w Szczecinku

Najstarsze ślady osadnictwa w powiecie szczecineckim pochodzą z młodszej epoki kamiennej neolitu znalezione we wsi Parsęcko. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzą z końca XIII stulecia.

W 1616 roku książę Filip II ustanowił powiaty, od tego czasu można datować istnienie powiatu szczecineckiego. Ukształtowane wtedy granice powiatu przetrwały bez większych zmian do 1975 roku.

Najgorszym okresem w historii powiatu był czas wojny trzydziestoletniej (1618-1648), częste przemarsze wojsk oraz liczne rabunki spowodowały znaczne zubożenie ludności.

Po śmierci ostatniego gryfity Bogusława XIV w 1637 roku, ziemia szczecinecka znalazła się w rękach Hohenzollerów. W XVIII wieku najbardziej rozwiniętym rzemiosłem było sukiennictwo wełniane, w Barwicach emigranci z Francji założyli wytwórnię tytoniu. Na terenie powiatu w 1791 roku działało: 50 młynów wodnych, 4 wiatraki, 4 tartaki i 4 cegielnie. W XIX wieku dotarła do powiatu sieć kolejowa co bardzo pozytywnie wpłynęło na rozwój gospodarczy regionu.

W czasie II wojny światowej na terenie powiatu znajdowały się obozy jenieckie w Bornem Sulinowie, Barkniewie i Kłominie. W 1945 roku, po rozstrzygnięciach wojennych miejsce ludności niemieckiej zajęli osadnicy z zza Buga, Polski centralnej i południowo-wschodniej.

Po wojnie powiat funkcjonował od lipca 1945 roku do momentu reformy administracyjnej w Polsce z 1975 roku, która zniosła powiaty. Powiat ówcześnie zajmował obszar 2169km2 i był drugim pod względem wielkości powiatem w Polsce. W skład powiatu wchodziły miasta: Barwice, Czaplinek, Okonek i Szczecinek.

Powiat szczecinecki przed 1945 rokiem był słabo uprzemysłowiony, po zakończeniu wojny przede wszystkim uruchamiano przemysł spożywczy, drzewny i materiałów budowlanych, z biegiem czasu zwiększało się zatrudnienie w przemyśle. Od 1960 roku, powiat szczecinecki znajduje się na trzecim miejscu pod względem wielkości zatrudnienia w przemyśle. W latach sześćdziesiątych powstały zakłady przemysłowe: Zakład Sprzętu Instalacyjnego A-22 w Szczecinku, Zakłady Płyt Wiórowych w Szczecinku i Zakład Ściółki Torfowej w Nowym Chwalimiu[12].

Samorząd

Organami powiatu są rada powiatu oraz zarząd powiatu na czele którego stoi starosta.[13]. Rada Powiatu składa się z 19 radnych[14].
Skład zarządu powiatu szczecineckiego[15]:

Aktualny skład Rady Powiatu Szczecineckiego w kadencji 2010 - 2014[16]:

Obecny skład Rady Powiatu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[17].

Wyniki wyborów przedstawiały się następująco[18]:

 • Komitet Wyborczy Platforma obywatelska RP - liczba głosów ważnych oddanych na listę 8630, co stanowiło 30,34% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 8
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe - liczba głosów ważnych oddanych na listę 7013, co stanowiło 24,66% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 6
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3321, co stanowiło 11,68% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - liczba głosów ważnych oddanych na listę 3095, co stanowiło 10,88% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2869, co stanowiło 10,09% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 2
 • Komitet Wyborczy Wyborców TERRA - liczba głosów ważnych oddanych na listę 2538, co stanowiło 8,92% głosów ważnych. Liczba zdobytych mandatów w radzie - 1
 • Komitet Wyborczy Wyborców Forum 2010 - liczba głosów ważnych oddanych na listę 977, co stanowiło 3,43% głosów ważnych. Komitet nie uzyskał mandatu.


Przy Radzie Powiatu działają komisje[19]:

 • Komisja Legislacji i Prawa
 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Zdrowia, Aktywizacji Zawodowej i Polityki Społecznej
 • Komisja Mienia, Infrastruktury, Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Gospodarka i infrastruktura

Transport

W administracji Powiatowego Zarządu Dróg znajduje się 555 km dróg i ulic, z tego 517 km dróg i 38 km ulic. Przez obszar powiatu przebiegają trzy drogi krajowe i trzy wojewódzkie:
krajowe

 • nr 11 Poznań - Szczecinek - Kołobrzeg,
 • nr 20 Szczecinek - Biały Bór - Słupsk,
 • nr 25 Bydgoszcz - Biały Bór - Bobolice

wojewódzkie

 • nr 171 Bobolice - Barwice - Czaplinek
 • nr 172 Połczyn Zdrój-Szczecinek
 • nr 201 Gwda Mała - Czarne- Barkowo

Całkowita długość linii kolejowych w Powiecie Szczecineckim wynosi 140,70 km. Trzy linie kolejowe,dwie o znaczeniu krajowym:

 • Poznań - Kołobrzeg
 • Gdańsk - Chojnice - Szczecin

i linia lokalna Szczecinek - Miastko - Słupsk[20].

Rynek pracy i bezrobocie

Stopa bezrobocia w powiecie szczecineckim (stan na 30.06.2013) wynosi 25,9%. Liczba osób bezrobotnych 6 834 w tym 3 705 kobiet[21].

Większość dużych firm, znaczących dla rozwoju regionu działa w Szczecinku, do najważniejszych w powiecie zaliczamy[22]:

 • Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. - lider branży wyrobów drewnopodobnych
 • ZTP Elmilk - zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, działający w branży tłuszczowej
 • GData Software - producent oprogramowania
 • Telzas - producent i dostawca systemów zasilania dla telekomunikacji
 • KPPD - branża drzewna
 • ELDA-ELTRA Elektrotechnika - producent osprzętu elektrointalacyjnego
 • POM-EKO - branża metalowa
 • Gawex-Media - operator telekomunikacyjny
 • CSI Słowianka - producent wyrobów cukierniczych
 • Centrostal - handel hurtowy i detaliczny wyrobami hutniczymi
 • Euro-Matex - producent drewnianych wyrobów ogrodowych
 • WZ Eurokopert - producent kopert
 • Centropłyt - hurtownia materiałów budowlanych


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[23]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 277
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 8
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 610
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 14
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 19
Sekcja F - Budownictwo 875
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 2125
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 488
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 266
Sekcja J - Informacja i komunikacja 110
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 330
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 643
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 524
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 170
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 46
Sekcja P - Edukacja 260
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 547
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 169
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 507
Ogółem 7988
Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla powiatu szczecineckiego[24][25]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 1,5 0,0 0,8 1,2 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 0,5 1,3 1,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0
wskaźnik zachpom 1,2 1,7 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 0,7 1,4 1,2 0,9 0,7 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1
legenda W ≤ 1 – powiat nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – powiat wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – powiat wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – powiat wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Z powyższych danych wynika, że powiat szczecinecki na tle kraju nie ma szczególnych specjalizacji, najwyższe wskaźniki można zaobserwować przy dziale: "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" oraz "Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości", przez co można stwierdzić, że powiat ma bardziej charakter rolniczy niż przemysłowy. Ciekawa sytuacja jest w sekcji B wg PKD, dotyczącej przemysłu wydobywczego, na tle kraju ilość podmiotów zajmujących się wydobyciem jest w powiecie szczecineckim zupełnie marginalna, jednak na tle województwa zachodniopomorskiego możemy mówić średnim stopniu koncentracji tych podmiotów.

Kultura

Centrum kulturalnym powiatu jest miasto Szczecinek w którym głównym animatorem życia kulturalnego jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, na pozostałym terenie głównymi instytucjami są gminne ośrodki kultury i świetlice wiejskie.

Kultura w powiecie szczecineckim według danych GUS, stan na 2012 rok[26]:
Biblioteki[27]
Liczba bibliotek 22
Liczba czytelników w ciągu roku 10 990
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 950
Liczba widzów w roku 26 831
Muzea
Liczba muzeów 1
Liczba zwiedzających w roku 5 764

Oświata

Większość szkół na terenie powiatu znajduje się w Szczecinku. Starostwo powiatowe w Szczecinku jest organem prowadzącym dla szkół[28]:

W Szczecinku działają filie uczelni wyższych[29][30]:

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Dzieci i młodzież mają również możliwość rozwijania talentów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Szczecinku[31].

Oświata w powiecie szczecineckim według danych GUS, stan na 2011 rok[32]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
38
Liczba dzieci w przedszkolach 2106
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 30
Liczba uczniów 4545
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 19
Liczba uczniów 2871
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 449
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 17
Liczba uczniów 2413
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 6
Liczba uczniów 574

Kościoły i związki wyznaniowe

Powiat szczecinecki leży na terenie rzymskokatolickiej Diecezji Koszalińsko-kołobrzeskiej. Działają tutaj parafie:

 • Ducha Świętego w Szczecinku
 • Miłosierdzia Bożego w Szczecinku
 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
 • św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku
 • św. Ignacego Loyoli w Szczecinku
 • św. Krzysztofa w Szczecinku
 • św. Rozalii z Palermo i Matki Bożej z Ostrej Bramy w Szczecinku
 • św. Józefa w Turowie
 • Matki Bożej Różańcowej w Parsęcku
 • Matki Bożej Dobrej Rady w Starym Wierzchowie
 • św. Stefana Węgierskiego w Barwicach
 • św. Judy Tadeusza w Starym Chwalimiu
 • Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Białym Borze
 • Krzyża Świętego w Drzonowie
 • św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie
 • św. Piotra i Pawła Apostołów w Piławie
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie
 • Matki Bożej Królowej Polski

zakony:

 • Karmelitanki Bose - Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Bornem Sulinowie
 • Redemptorystów - Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela w Szczecinku
 • Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku
 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Szczecinku

Parafie grekokatolickie:

 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białym Borze
 • św. Michała Archanioła w Szczecinku[33]

W Szczecinku ponadto działają kościoły[34]:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w Koszalinie filia w Szczecinku
 • Kościół Chrześcijan Babtystów
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • Kościół Zielonoświątkowy - zbór Betel
 • Kościół Wolnych Chrześcijan
 • Ewangeliczny Związek Braterski
 • Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy)

Sport

Ważniejsze kluby sportowe działające w powiecie szczecineckim[35]:

Ważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne[36]:

 • zespół krytych basenów Aqua-Tur w Szczecinku
 • stadion piłkarski w Szczecinku
 • korty tenisowe OSiR w Szczecinku
 • Miejska Strzelnica Sportowa w Szczecinku
 • tor kajakarski na jeziorze Łobez - Biały Bór
 • stadion i hala sportowa w Białym Borze
 • stadion i hala sportowa w Barwicach


Sport w powiecie szczecineckim według danych GUS, stan na 2010 rok[37]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 53
Liczba sekcji sportowych 73
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 2 213
Liczba kobiet 619
Suma 2 832
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 1 244
Liczba dziewcząt 459
Suma 1 703

Turystyka

Działanie lodowców spowodowało ukształtowanie się wielu jezior na terenie powiatu szczecineckiego, przez co teren ten posiada wysokie walory turystyczne. Znajduje się tu również tysiące hektarów lasów, obfitujące w grzyby, jagody i borówki. Te najpiękniejsze zakątki powiatu szczecineckiego można przemierzać korzystając z 37 szlaków turystycznych: 17 rowerowych, 5 kajakowych, 5 pieszych, 6 konnych oraz 4 ścieżki edukacyjno-przyrodnicze. Łączna długość szlaków w granicach powiatu wynosi 1107km. Trasy skupiają się wzdłuż ciągów jezior, dolin, rzek i strumieni. Odkrywają bezcenne skarby minionych wieków, ryglowe neoromańskie i neogotyckie kościoły, dwory i pałace[38].

Turystyczne szlaki rowerowe[39]:

 • niebieski - Dookoła Jeziora Trzesiecko - 14,5km
 • czerwony - Szczecineckie Jeziora - 65,1km
 • zielony - Dolina Parsęty - 51,1km
 • czarny - Nizica - 42,2,km
 • żółty - Zaczarowane Pejzaże - 51,7km
 • niebieski - Ukryte Jezioro - 34,1km
 • czarny - Bobięcińskie Góry - 42,6km
 • czarny - Kraina Małych Jezior - 42,8km
 • niebieski - Kraina Odwróconego Krzyża - 29,2km
 • czerwony - Nad Jeziorem Ciemino - 52,8km
 • żółty - Wrzosy - 35,9km
 • pomarańczowy - Wodny - 23km
 • różowy - Bunkry - 15,5km
 • czerwony - Wzgórza Nad Parsętą - 33,2km
 • żółty - Górna Dębnica - 40km
 • czerwony - Zaklęty Trójkąt - 12,1
 • zielony - Dobrzyca - 4,5km

Turystyczne szlaki kajakowe[40]:

 • Gwda - 44,9km
 • Pętla Szczecinecka - 61,4km
 • Nizica - 10,4km
 • Górna Płytnica - 11,3km
 • Piława - 37,3km

Turystyczne szlaki piesze[41]:

 • zielony - Szlak Wzniesień Moreny Czołowej - 101,1km
 • żółty - Wokół Jeziora Trzesiecko - 14,1km
 • czerwony - Szlak Kormoranów - 7,8km
 • niebieski - Leśny - 22,9km

Turystyczne szlaki konne[42]:

 • Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - 111,6km
 • Czarny Szlak Konny - 20,1km
 • Czerwony Szlak Konny - 8,4km
 • Szlak Konny Trzech Pętli - 14,4km
 • Na Pólwysep - 2,9km
 • Wilczkowski - 4,3km

Demografia

W powiecie szczecineckim w ostatnich latach spada liczba mieszkańców. Przyrost naturalny jest bliski zeru i w 2012 roku wynosił -0,7 na 1000 mieszkańców. Główny wpływ na spadek liczby mieszkańców ma utrzymujący się wysoki poziom ujemnego salda migracji gminnych wewnętrznych. W 2012 wyniosło ono -196 osób. Gęstość zaludnienia w powiecie szczecineckim na 1 km2 wynosi 45 osób[43].

Liczba ludności w powiecie szczecineckim na przestrzeni lat 2008 - 2012[44].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 77 004 77 053 79 635 79 552 79 356
Kobiety 39 696 39 738 40 776 40 745 40 635
Mężczyźni 37 308 37 315 38 859 38 807 38 721

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[45]:

 • przedprodukcyjnym - 15 010 osób - 18,9%
 • produkcyjnym - 51 150 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 13 196 osób - 16,6%

W powiecie szczecineckim na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet[46].

System ochrony zdrowia

W powiecie szczecineckim zadania z zakresu ochrony zdrowia realizują placówki służby zdrowia wraz z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Powiatowym Inspektorem Weterynarii. Na terenie powiatu funkcjonuje szpital powiatowy Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.. wraz z oddziałami: Szpitalny Oddział Ratunkowy, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, położniczo-ginekologiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatryczny i pododdział neonatologiczny[47][48].

Zakłady opieki zdrowotnej z lekarzami rodzinnymi pierwszego kontaktu[49]:

 • Barwice, NZOZ Peozet Sp. z o.o.
 • Barwice, Przychodnia Medycyny Rodzinnej L.K.Med.
 • Barwice, ZOZ Zdrowie S.C.
 • Biały Bór ,,MEDEA Sp. z o.o.
 • Biały Bór, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp.z o.o.
 • Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie
 • Grzmiąca, NZOZ "Neomed" S.C.
 • Grzmiąca, NZOZ Med-IK
 • Krosino, NZOZ Med-IK
 • Łubowo, ZOZ w Bornem Sulinowie
 • Silnowo, ZOZ w Bornem Sulinowie
 • Szczecinek, Poradnia Rodzinna Doktor Jacek
 • Szczecinek, NZOZ Peozet Sp. z o.o.
 • Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej "MonMed"
 • Szczecinek, Specjalistyczna Praktyka Medycyny Rodzinnej "Panaceum"
 • Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Jeziorna"
 • Szczecinek, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Słoneczna"
 • Szczecinek, Zakład Opieki Zdrowotnej "Vital"
 • Szczecinek, NZOZ Zachód
 • Szczecinek, Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED Sp. z o.o.
 • Szczecinek, Medycyna Rodzinna, Elżbieta Malik-Rucińska
 • Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
 • Wierzchowo, Przychodnia Medycyny Rodzinnej L.K.Med.


Ochrona zdrowia w powiecie szczecineckim według danych GUS, stan na 2011 rok[50]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 3
Liczba jednostek niepublicznych 42
Suma 45
Liczba praktyk lekarskich 15
Apteki ogólnodostępne[51]
Liczba aptek ogólnodostępnych 24
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3307

Herb

Herb powiatu szczecineckiego

Opis wg Centrum Heraldyki Polskiej:W polu srebrnym gryf czerwony trzymający w łapach tarczę czerwoną z krzyżem błękitnym, na którym 6 gwiazd złotych (4 w słup i 2 w pas). Herb powiatu został ustanowiony uchwałą rady powiatu szczecineckiego Nr IX/65/99 z 4 listopada 1999 roku w sprawie herbu i flagi powiatu szczecineckiego.Miasta i gminy (wykaz)

Na terenie powiatu szczecineckiego znajdują się gminy[52]:

Na terenie powiatu szczecineckiego znajdują się miasta:

Przypisy

 1. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/02%20-%20charakterystyka%20powiatu%20popr..htm
 2. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/02%20-%20charakterystyka%20powiatu%20popr..htm
 3. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/02%20-%20charakterystyka%20powiatu%20popr..htm
 4. Nazewnictwo Geograficzne Polski, Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/02%20-%20charakterystyka%20powiatu%20popr..htm
 6. Dudź, Jerzy, Szczecinek przewodnik turystyczny, Szczecinek: Urząd Miasta w Szczecinku 2004, ISBN 83-918123-8-3
 7. Program Ochrony Środowiska dla powiatu szczecineckiego. w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/ppos.php
 8. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/ppos/02%20-%20charakterystyka%20powiatu%20popr..htm
 9. Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/srp/diagn1.php
 10. Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/srp/diagn1.php
 11. Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/srp/diagn1.php
 12. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 13. Uchwała Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Stautu Powiatu Szczecineckiego. W: §4 Statutu Powiatu Szczecineckiego. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w:http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=97
 14. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 15. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Szczecinku, w: Organy Powiatu, Zarząd Powiatu. [online] [Przegladany w 20.06.2013] Dostepny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=300
 16. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Szczecinku, w: Organy Powiatu » Rada Powiatu Szczecineckiego. [online] [Przegladany w 20.06.2013] Dostepny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=317
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 18. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321500.html#tabs-4
 19. Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Szczecinku oraz ustalenia przedmiotu ich działania. [online] [Przeglądany w 20.06.2013] Dostepny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=3252
 20. Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015, w: Oficjalna strona internetowa Starostwa Powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/srp/diagn1.php
 21. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 22. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 23. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 25. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 26. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Dane z 2011 roku.
 28. Jednostki organizacyjne, Szkoły i placówki oświatowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Szczecinku. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=308
 29. Strona Społecznej Akademii Nauk. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://szczecinek.spoleczna.pl/
 30. Strona Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://kupiecka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=106
 31. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 32. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 33. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 34. Michalski, Lesław, Życie religijne w Szczecinku po 1945 roku. W: Kozłowski Kaziemierz, Powałka Joanna, Dzieje Szczecinka. Tom II, Szczecinek: 2010. Urząd Miejski Szczecinek i Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 301 - 303. ISBN 978-83-89341-68-6
 35. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 36. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 37. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 39. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 40. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 41. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 42. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 43. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret powiatu szczecineckiego. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 44. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret powiatu szczecineckiego. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 45. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret powiatu szczecineckiego. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 46. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret powiatu szczecineckiego. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 47. Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.
 48. Strona internetowa Szpital Szczecinek sp. z o.o. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.szpital.szczecinek.pl/
 49. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 50. Portret powiat szczecinecki. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 51. Dane z 2012 roku.
 52. Uchwała Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Stautu Powiatu Szczecineckiego. W: §1 Statutu Powiatu Szczecineckiego. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w:http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?c=97

Bibliografia

 • Powiatowy Program Ochrony Środowiska.
 • Strategia Rozwoju Powiatu Szczecineckiego do roku 2015.
 • Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w * * Szczecinku oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
 • Uchwała Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Stautu Powiatu Szczecineckiego.
 • Dudź, Jerzy, Szczecinek przewodnik turystyczny, Szczecinek: Urząd Miasta w Szczecinku 2004, ISBN 83-918123-8-3
 • Kozłowski Kaziemierz, Powałka Joanna, Dzieje Szczecinka. Tom II, Szczecinek: 2010. Urząd Miejski Szczecinek i Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, s. 301 - 303. ISBN 978-83-89341-68-6
 • Nazewnictwo Geograficzne Polski, Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006
 • Oleś, Katarzyna, Zakroczymska, Aleksandra. Powiat szczecinecki. Szczecinek: Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski