Przecław

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z Pritzlow)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przecław
Przecław
{{{grafika_opis}}}
Nazwa niemiecka Pritzlow
Powiat Policki
Gmina Kołbaskowo
Sołectwo
[ Strona internetowa miejscowości.]

Przecław (niem. Pritzlow) – osada[1] w powiecie polickim, w gminie Kołbaskowo położona na Wzniesieniach Szczecińskich.

Historia

Najwcześniejsze ślady osadnictwa z Przecławia pochodzą z neolitu, z którego pochodzą odnalezione siekierki kamienne oraz inne narzędzia. W odległości 2 km na południe od Przecławia odkryto również osadę ludności kultury łużyckiej z epoki brązu oraz wczesnośredniowieczną osadą datowaną na VI-VII w. W pobliżu Przecławia w 1942 roku podczas budowy drogi do Szczecina odkryto osadę z wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Przecław wzmiankowany jest po raz pierwszy w źródłach w 1240 roku, w dokumencie ks. Barnima I dotyczącym zamiany gruntów z biskupem kamieńskim Konradem III. Za grunty koło Stargardu, książę otrzymał 20 włók ziemi w Przecławiu. Kolejny raz wymieniany jest 25 lutego 1243 roku w dokumencie księcia Barnima I o płaceniu dziesięciny klasztorowi cysterek w Szczecinie. 8 stycznia 1267 roku Barnim I, nadał prawa do wsi Przecław i Ustowo klasztorowi cysterek ze Szczecina. Następnie wymieniany jest w dokumencie z 4 kwietnia 1277 roku, w którym książę Barnim I uposaża klasztor cysterek w Szczecinie 100 łanami ziemi we wsi Przecław. W 1578 roku książę Ernest Ludwig nadał wieś swojemu nadwornemu radcy Joachimowi II von Schulenburg z Penkun. Von Schulenburgowie pozostają właścicielami do 1647 roku, kiedy to majątek sprzedano Fryderykowi Bohlowi. Sprzedaż tą potwierdziła Krystyna, królowa szwedzka (po pokoju westfalskim z 1648 roku). Przecław był w posiadaniu rodziny Bohl aż do 1725 roku. Po jej wymarciu majątek przejęła rodzina von Grumbkow, a po nich szczeciński landrat Carl Georg Wilhelm von Krause. Następcy Krause’go powiększyli majątek o część terenów należących do Świerczewa za sumę 17 tys. talarów.

W 1856 roku po wymarciu rodziny von Krause majątek kupił radca sądu powiatowego Ewald Victor Moritz Kolbe. W 1864 roku majątek obejmował 1837 mórg, z tego 1696 stanowiły pola uprawne, 72 morgi- pola, zabudowania i ogrody po 15 mórg, 39 mórg- stanowiły rowy i drogi. W 1892 roku majątek będący wciąż w posiadaniu rodziny Kolbe liczył 815 ha, w tym 572 ha zajmowały pola uprawne z ogrodami, 183 ha łąki, 2 pastwiska, 55 ha lasy i 3 ha zajmowały wody. Hodowla liczyła 60 koni, 136 sztuk rogacizny w tym 100 krów, 1300 owiec oraz trzodę chlewną. W 1939 roku właścicielem majątku w Przecławiu był W. Kolbe, majątek liczył wówczas 747 ha, z tego 504 ha stanowiły pola uprawne, 142 ha łąki, 12 ha pastwiska, 75 ha lasy i 7 ha- nieużytki i wody. Hodowano: 60 koni, 250 sztuk bydła, 600 owiec merynosów oraz 200 sztuk trzody chlewnej. 15 października 1939 roku Przecław wraz z 183 mieszkańcami został włączony do miasta Szczecina.

Przecław został zajęty 22 kwietnia 1945 roku przez wojska 65 Armii Uderzeniowej 2 Frontu Białoruskiego, bez strat w zabudowie mieszkalnej. Wieś została szybko zaludniona polskimi osiedleńcami i w latach 1947-1949 w folwarku funkcjonowały Państwowe Nieruchomości Ziemskie, a następnie Państwowe Gospodarstwo Rolne, aż do rozwiązania w 1993 roku. Po roku 1990 nastąpił gwałtowny rozwój miejscowości, związany z budową osiedli domów wielorodzinnych: Przecław oraz Zielone Pole po północnej stronie drogi prowadzącej do Szczecina. Później utworzyły one jedno osiedle pod nazwą Zielone Pole. Z czasem wokół osiedla powstała cała infrastruktura komunalna z zapleczem handlowym, usługowym oraz przychodnią. W 1998 roku Przecław zamieszkiwało 2536 mieszkańców w 650 gospodarstwach domowych, z tego 70 osób w 8 gospodarstwach utrzymywało się z rolnictwa. Powierzchnia użytków rolnych wynosiła 894 ha, w tym 657 ha stanowiły grunty rolne, powierzchnia zasiewów dla 4 zbóż wynosiła 500 ha, na 150 ha hodowano rzepak. Wielkość gospodarstw wynosi: 5 gospodarstw o wielkości do 1 ha, jedno o wielkości 2-5 ha oraz 2 gospodarstwa o wielkości powyżej 15 ha. W 1990 roku rozpoczęto budowę osiedla domów wielorodzinnych w Przecławiu, co doprowadziło do znacznego zwiększenia liczby mieszkańców. W 1994 roku w Przecławiu mieszkało 1809 osób, w 2001 roku liczba ta wzrosła do 3068, a następnie w 2005 roku do 3320 mieszkańców. Obecnie Przecław zamieszkuje 3480 osób.

Przypisy

  1. Przecław. W: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2010-03-29].

Zobacz teżIES64.png
Autor opracowania: Marek Łuczak