Radosław Ptaszyński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Radosław Ptaszyński
politolog, socjolog, historyk
Tytuły i nagrody dr hab.
Narodowość polska


Radosław Ptaszyński – politolog, socjolog, historyk

Życiorys

Pracę magisterską Lwów w stosunkach polsko-ukraińskich napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego. Studiując równolegle w Instytucie Socjologii US pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Leońskiego napisał pracę magisterską Szkic do portretu Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939). Norma i dewiacja.

W 2009 roku w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US obronił przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Romanowa rozprawę doktorską Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946–1955.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest pracownikiem Ośrodka Badań Biograficznych US, sekretarzem redakcji Polish Biographical Studies, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Był stypendystą Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu.

Jest autorem wielu publikacji książkowych, a także redaktorem i współredaktorem tomów zbiorowych. Publikował m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego:, „Znaku” i „Polityki”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół, przemian społecznych i politycznych zachodzących w Polsce po drugiej wojnie światowej, biografistyki, myśli politycznej, relacji państwo-Kościół, stosunków polsko-amerykańskich i polsko-francuskich po 1945 roku.

W ostatnim okresie jego zainteresowania naukowe zogniskowały się na osobie Stanisława Stommy. W 2017 roku pod jego redakcją ukazały się trzy tomy pism wybranych polityka, a rok później biografia zatytułowana Stommizm.

Publikacje (wybór)

Monografie

 • 2018Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, wyd. Znak, Kraków
 • 2013Jacky Jean Etienne Challot przyjaciel Solidarności, Warszawa
 • 2010Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie w latach 1946-1955, Szczecin
 • 2008Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki. Studia i materiały, Szczecin
 • 2007Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda – fakty – dokumenty, Szczecin

Redakcja

 • 2017Pisma wybrane Stanisława Stommy, t. 1-3, wstęp wybór i opracowanie, wyd. Universitas, Kraków
 • 2017Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością. Kołobrzeg 1945-2015, pod red. R. Ptaszyński, J. Suchy, Szczecin
 • 2015Tuczno poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. E. Krasuckiego i R. Ptaszyńskiego, Szczecin-Drawsko Pomorskie
 • 2014Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice, pod red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Toruń
 • 2013Suweren – Zwierzchnik – Reprezentant Państwa. Głowa Państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, pod red. R. Ptaszyńskiego i T. Sikorskiego, Warszawa
 • 2010Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin

Wywiady

 • 2014Albin z Albionu. Z Albinem Tybulewiczem – działaczem polonijnym, społecznym, politykiem, filantropem i przyjacielem Polski rozmawiali: Radosław Ptaszyński i Tomasz Sikorski, Warszawa

Artykuły

 • Byłam żoną André Robineau W: Szczecin z oddali : piąta konferencja edukacyjna, 30 XI 2012 r., s. 177-188
 • Lwów - Szczecin : problemy historyczne i współczesne. W: Przegląd Zachodniopomorski. 2002, z. 4, s. 145-170
 • O polskiej granicy zachodniej i Szczecinie na łamach "New York Timesa" 1945-1946. W: Przegląd Zachodniopomorski. 2004, z. 1, s. 29-53
 • Obecność nauk politycznych na łamach "Przeglądu Zachodniopomorskiego" w latach 1963-2012. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 28, z. 1 (2013), s. 97-116
 • Początki funkcjonowania Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie 1946-1947. W: Kronika Szczecina. Nr 27 (2008), s. 123-135
 • Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 21, z. 3 (2006), s. 61-97
 • Racjonalizm i sztuka kompromisu. W: Znak (Kraków). 2015, nr 07/08, s. 104-108
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau