Robert Reiche

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Robert Reiche
historyk, nauczyciel
Data urodzenia 30 czerwca 1851
Miejsce urodzenia Rebelow
Data śmierci nieznana
Narodowość niemiecka

Robert Reiche (1851-?) - historyk, nauczyciel gimnazjalny.

Życiorys

Robert Reiche urodził się 30 czerwca 1851 roku w Rebelow. Maturę uzyskał 4 sierpnia 1870 roku w Szczecinie. Po ukończeniu studiów w 1876 roku w Berlinie, odbył roczną praktykę w gimnazjum w Erfurcie. Od października 1877 roku pracował w chojeńskim gimnazjum jako nauczyciel historii. 3 stycznia 1895 otrzymał tytuł profesora. Pracę w Chojnie zakończył 1 października 1905 roku. W uznaniu za zasługi Reichego — zarówno dla szkoły, jak i dla miasta — rodzic jednego z gimnazjalistów przeznaczył wówczas 5000 marek na utworzenie fundacji jego imienia, która wspierać miała wdowy i sieroty po nauczycielach. Jesienią 1905 roku Reiche rozpoczął pracę w Gimnazjum Friedricha Schillera w Münster, gdzie okresowo pełnił także obowiązki dyrektora.

W 1898 roku opublikował obszerną i erudycyjną monografię początków miasta Chojny w średniowieczu[1]. Na podstawie badań historycznych i językoznawczych zaproponował w niej hipotezę o tożsamości Chojny ze znanym z przekazów pomorskich z XV wieku zaginionym ośrodkiem Keniz, w którym miał umrzeć i zostać pochowany książę pomorski — najprawdopodobniej Bogusław I. W swej pracy podjął również problematykę lokalizacji wymienianego w źródłach z XIII wieku ośrodka Chinz i przynależnej do niego ziemi kinieckiej — poszukiwał ich w okolicach Mieszkowic. Postawione przez Reichego tezy wywołały burzliwą dyskusję na łamach periodyku wydawanego przez Verein für Geschichte der Neumark w Gorzowie. Głównym adwersarzem Reichego był Paul von Nießen, który dowodził, że Chinz i Kenitz to jeden i ten sam ośrodek, utożsamiając go z grodem w Cedyni[2]. Reiche dał na to obszerną odpowiedź, w której przytoczył kolejne argumenty za odrębnością obu grodów i za identyfikacją Keniz z Chojną [3]. Nießen nie dając jednak za wygraną, po upływie roku opublikował kolejną pracę, w której dowodził słuszności swych poglądów[4]. Do dyskusji włączył się także serbołużycki slawista Ernst Mucke (Arnošt Muka), wytykając Reichemu błędy w analizach językoznawczych[5]. Spór pozostał jednak nierozstrzygnięty.

Wybrane publikacje

 • Die Chronik Hartung Cammermeisters, bearb. Robert Reiche, Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Bd. 35, Halle 1896.
 • Bausteine zur Geschichte der Stadt Königsberg in der Neumark während des Mittelalters. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Königsberg Nm. — Ostern 1898. Progr. No. 79. Königsberg i. Neumark 1898.
 • Und dennoch Kenitz-Kinąć-Königsberg, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 12, s. 81–214.
 • Ehrentafel der Schüler des Königlichen Schillergymnasiums, welche im Kampfe für Kaiser und Reich, für König und Vaterland den Heldentod starben. W: Jahresbericht des Königlichen Schillergymnasiums zu Münster in Westf. Über das Schuljahr Ostern 1914 bis Ostern 1915, Münster in W. 1915, s. 1–27.

Przypisy

 1. Reiche, Robert. Bausteine zur Geschichte der Stadt Königsberg in der Neumark während des Mittelalters. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Königsberg Nm. — Ostern 1898. Progr. No. 79. Königsberg i. Neumark 1898.
 2. Niessen Paul v. Die Lage der burg „Chinz” und ihres Gebiets, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 10, s. 73–87
 3. Reiche, Robert. Und dennoch Kenitz-Kinąć-Königsberg, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 12, s. 81–214
 4. Niessen, Paul v. Noch einmal die Lage der Burg und des Territoriums Chinz, Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark, H. 13, s. 227–250.
 5. Mucke Ernst, Die slavischen Ortsnamen der Neumark, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 7, s. 179–180. Tenże. Zur Berichtigung und Abwehr, Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark, H. 13, s. 251–257

Bibliografia

 • Jahresbericht des Königlichen Progymnasiums zu Münster i. W. über das Schuljahr 1905,Münster i. W. 1906, s. 11.
 • Schulnachrichten. W: Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu Königsberg in der Neumark. Programm (…), No. 80, Königsberg Nm. 1895, s. 19.
 • Schulnachrichten. W: Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu Königsberg in der Neumark. Programm (…), No. 89, Königsberg Nm. 1906, s. 23.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke