Skarb z Reska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Skarb z Reska
Skarb z Reska
Lokalizacja Resko
Data powstania 1. poł. VI w. n.e.
Wymiary {{{wymiary}}}


Skarb z Reska, gm. Resko, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie (niem. Regenwalde, Kreis Regenwalde). Znany z archiwaliów i literatury, rozproszony obecnie (zachowało się 8 monet) duży skarb złotych solidów datowany na 1. poł. VI w. n.e.

Opis

Skarb około 240 rzymskich denarów, z których zachowało się 160 egzemplarzy. Monety spoczywały w naczyniu glinianym o wysokiej cylindrycznej szyjce i zaznaczonym załomie brzuśca (wys. 9,5 cm, średn. wylewu 9,1 cm, średn. brzuśca 12 cm, średn. dna 5,1 cm). Nawiązuje ono generalnie do naczyń wazowatych typu A.I według H. Machajewskiego. Datować należy je na odcinek C3–D. Waza jest zdobiona czterema dookolnymi liniami rytymi pomiędzy szyjką a załomem brzuśca.

Najstarsza moneta z Reska datowana jest na lata 69–71, najmłodsza natomiast na lata 193–211. W skarbie znajdowały się następujące monety :
- 9 denarów Wespazjana, w tym 1 dla Tytusa i 1 dla Domicjana,
- 3 Tytusa,
- 8 Trajana,
- 17 Hadriana, w tym 1 dla Aeliusza Cezara,
- 61 Antonina Piusa, w tym 17 dla Faustyny I, 4 dla Faustyny II, 12 dla Marka Aureliusza,
- 32 Marka Aureliusza, w tym 7 dla Faustyny II, 2 dla Antonina Piusa, 4 dla Lucjusza Werusa, 4 dla Lucyli i 1 dla Kommodusa,
- 28 Kommodusa, w tym 2 dla Kryspiny,
- 2 Septymiusza Sewera, w tym 1 dla Julii Domny.

Dalszych 14 monet zaginęło prawdopodobnie w trakcie ewakuacji do Stralsundu: 1 Hadriana, 7 Antonina Piusa (w tym 4 dla Faustyny I) oraz 6 Marka Aureliusza. Dwa denary Antonina Piusa nie wróciły ze Stralsundu. Zaginęła część monet przechowywana w lokalnym muzeum w Resku oraz te będące w posiadaniu prywatnym. Monety znalezione w skarbie z Reska opuściły obszary Cesarstwa Rzymskiego na początku panowania Septymiusza Sewera.

Historia

Skarb odkryto w 1924 r. na polu w trakcie prac rolnych.

Bibliografia

  • Bursche Aleksander. Skarb denarów w naczyniu glinianym znaleziony w Resku (powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie). W: red. A. Bursche, K. Kowalski, B. Rogalski Barbarzyńskie Tsunami, Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły, Warszawa-Szczecin 2017, s. 73.
  • Bursche Aleksander, Machajewski Henryk, Rogalski Bartłomiej. Okres przedrzymski-okres wędrówek ludów – katalog zabytków. W: red. K. Kowalski, D. Kozłowska-Skoczka Zaginione-ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich. Szczecin 2012, s. 276.
  • Ciołek Renata. Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu. Warszawa 2001, s. 185–195, nr 237 i tabl. 5–10;
  • Ciołek Renata. Die Fundmünzen der römischen Zeit in Polen: Pommern (Collection Moneta 67). Wetteren 2007, 203–209, nr 281.
  • Eggers Hans Jürgen. Das römische Einfuhrgut in Pommern, „Baltische Studien“, N.F. 1940, 42, s. 33, nr 47 i przypis 65;
  • Karpowicz Jan. Monety rzymskie znalezione na Pomorzu Zachodnim, „Materiały Zachodniopomorskie” 1956, 2, s. 139.
  • Kunisz Andrzej. Katalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich. W: red. J. Wielowiejski Materiały do prahistorii ziem polskich, t. V, z. 5. Warszawa 1973, s. 96, nr 132.
  • Machajewski Henryk. Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań. 1992, s. 142-143.
  • Majewski Kazimierz. Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich. Wrocław 1949, s. 173, nr 1287.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr Bartłomiej Rogalski