Teatry przed sezonem (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Józef Gruda

Teatry przed sezonem (1971) – program telewizyjny poświęcony repertuarowi teatrów szczecińskich w sez. 1971/72

Zapowiedź nowego sezonu artystycznego w szczecińskich teatrach. Gośćmi programu są zaproszeni do studia dyrektorzy i kierownicy artystyczni najważniejszych scen miasta – Józef Gruda (Państwowe Teatry Dramatyczne) i Tadeusz Bursztynowicz (Teatr Muzyczny).


Dyrektor Józef Gruda, laureat nagrody II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za inscenizację Hamleta, mówił o remoncie Teatru Współczesnego, który przyczynił się do wykonania planu artystycznego w sez. 1970/71 zaledwie w połowie. Mimo tych przeszkód, podkreślił wysoki poziom artystyczny dotychczas prezentowanych spektakli (m.in. Dialogus de Passione K. Dejmka, Cyd P. Corneilla, Hamlet W. Shakespeare'a). W nadchodzącym sezonie zaplanowano wystawienie tzw. wielkiej literatury z repertuaru polskiego i światowego (m.in. Zemsta A. Fredry, Nie-Boska komedia Z. Krasińskiego, Biesy F. Dostojewskiego, Święta Joanna G.B. Shawa). Ilość spektakli uzależniona jest jednak od dotacji lokalnych władz (wymagane dofinansowanie wynosi ok. 3,5 mln zł). Jednym z celów dyrekcji PTD jest chęć utrzymania sali na Zamku jako trzeciej sceny w mieście. W trakcie rozmowy zaprezentowano fragment spektaklu Hamlet z udziałem Wacława Ulewicza, Elżbiety Kochanowskiej, Jerzego Ernza, Mariana Noska i Andrzeja Krauze.


Tadeusz Bursztynowicz

Nowy dyrektor Teatru Muzycznego w Szczecinie, Tadeusz Bursztynowicz, zwrócił uwagę na bardzo niekorzystne warunki lokalowe placówki (zaadaptowana na potrzeby teatru sala gimnastyczna KW MO przy ul. Potulickiej). Wspomniał o planach rozbudowy Teatru Polskiego z przeznaczeniem obiektu również na potrzeby sceny muzycznej, a także o próbach zorganizowania przy Teatrze Muzycznym studia aktorskiego i studia muzycznego, które zapewniałyby dopływ nowej kadry wykonawców. Z uwagi na popularność gatunku, jakim jest operetka, w nowym sezonie kierownictwo teatru planuje zwrócić się w stronę klasycznego repertuaru operetkowego (m.in. Strauss, Offenbach, Lehár). Rozmowę zilustrowano fragmentami Gejszy S. Jonesa z udziałem Barbary Podczaskiej, przedstawienia które w minionym sezonie wystawiono w Szczecinie ponad 100 razy.



Źródła



IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz