Użytkownik:Dariusz Kacprzak

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dr Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, muzealnik i muzeolog. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej, zagadnień technologii i konserwacji-restauracji dzieł sztuki, badań proweniencyjnych, historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii.

Absolwent Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; kustosz dyplomowany, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (2012, praca: "Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939", Warszawa 2015, seria Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6).
Wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Szczecinie, od 2016 r. związany także z Akademią Sztuki w Szczecinie.
Kurator wielu wystaw oraz autor bądź współautor towarzyszących im wydawnictw (Sybilla 2003: "Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi", Sybilla 2013: "1913. Święto Wiosny / Frühlingsweihe", Muzeum Narodowe w Szczecinie), a także artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach.
W latach 19952008 członek Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”; od 2011 zastępca redaktora naczelnego, a wcześniej członek Komitetu Redakcyjnego wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rocznika „Muzealnictwo”, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stworzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM) oraz International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin oraz Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin.
Za swą działalność wyróżniony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011), Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (2019). Laureat nagród m.in.: Sybilla 2013 - I Nagroda w Konkursie MKiDN na Wydarzenie Muzealne Roku jako kurator wystawy „1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie”, Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” (2016) oraz „Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku” za lata 2011, 2015, 2018 jako kurator wystaw: „Sztuki piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie”, "Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie", szczecińską odsłonę wystawy przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie "Biedermeier".


Hasła