Użytkownik:Michał Adamczyk

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dr Michał Adamczyk, archeolog, specjalista z zakresu epoki kamienia. Dr Adamczyk studiował na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie uzyskał stopnie magistra historii o specjalności archeologia Pomorza (2010) oraz magistra archeologii (2013). Pracę doktorską pt. Paleolit i mezolit na wyspach Zatoki Pomorskiej napisaną pod kierunkiem prof. Jacka Kabacińskiego obronił w 2016 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-2018 zatrudniony jako pracownik kontraktowy w Kulturhistorisk museum Universitet i Oslo oraz Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet w Trondheim. Od 2018 r. pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie jest odpowiedzialny za opiekę nad kolekcją zabytków wiązanych z paleolitem i mezolitem. Zainteresowania badawcze M. Adamczyka to głównie krzemieniarstwo i badania technologiczne, archeologia eksperymentalna, najstarsze osadnictwo na Pomorzu, starsza i środkowa epoka kamienia w Europie Północnej oraz archeologia środowiska. Dr Adamczyk jest autorem kilku publikacji naukowych, wśród których za najważniejsze uznaje pracę Raw Material and Blade Technology Variability. Case Study of Mesolithic Pressure Blade Methods on Wolin Island Region (NW Poland) – an Experimental Approach, rozdział w pracy zbiorowej Technology of Early Settlement in Northern Europe, vol. 2. Transmission of Knowledge and Culture (2018), oraz artykuły napisane wraz z dr Martą Chmiel-Chrzanowską z Uniwersytetu Szczecińskiego: O śmierci bez przesady: próba zastosowania podejścia technologicznego w archeologicznych badaniach nad śmiercią zamieszczony w Materiałach Zachodniopomorskich (2016) oraz Useless Stones? The Potential of Lithics in Palaeodemographic Research opublikowany w Sprawozdaniach Archeologicznych (2018). Ponadto jest autorem kilkudziesięciu niepublikowanych opracowań zabytków krzemiennych. Jako archeolog dr Adamczyk jest doświadczonym uczestnikiem badań terenowych, zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Ma on także bogate doświadczenie w pracach gabinetowych. Jako uczestnik The Nordic Graduate School in Archaeology w latach 2012-2014 miał okazję prowadzić studia nad najważniejszymi zespołami zabytków reprezentującymi pionierskie osadnictwo w Skandynawii i wokół Bałtyku.


Hasła