Władysław Drobny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Władysław Drobny
pedagog
brak zdjecia
Data urodzenia 22 maja 1900
Miejsce urodzenia Grzechynia
Data śmierci 2 lutego 1989
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny
Narodowość polska
Pseudonim Bronisław Listwan

Władysław Drobny (1900-1989) – polonista, pedagog, organizator szczecińskiej oświaty, działacz społeczny.

Życiorys

Władysław Drobny urodził się 22 maja 1900 roku we wsi Grzechynia niedaleko Makowa Podhalańskiego. W roku 1913 ukończył Szkołę Ludową w Makowie Podhalańskim. Maturę zdał w roku 1921 w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Wadowicach.

W 1923 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w Gimnazjum im. J. Długosza we Włocławku. W latach 1922-1923 był komendantem hufca ZHP Kraków-Podgórze. W roku 1925 ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1931 na tej samej uczelni obronił doktorat. W latach 1931-1938 był nauczycielem w Gimnazjum im. Karola Miarki w Żorach. W roku szkolnym 1938/1939 sprawował funkcję dyrektora Gimnazjum i Liceum w Turku nad Stryjem.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. W kampanii francuskiej 1940 roku był żołnierzem 2. Dywizji Strzelców Pieszych pod dowództwem generała Bronisława Prugara-Ketlinga. Po kapitulacji Francji przedostał się do Szwajcarii. Był organizatorem, a w latach 1940-1944 dyrektorem gimnazjum i liceum dla internowanych żołnierzy w miasteczku Wetzikon, w kantonie Zurych. Współpracował z Muzeum Polskim w Rapperswilu, skąd pozyskiwał polskie książki. Przeniesiony do Meilen, został przydzielony do sztabu dywizji w charakterze referenta spraw szkolnych. Następnie przebywał w obozie w Winterthur, gdzie gromadził materiały dotyczące szkolnictwa i życia kulturalnego w obozach dla internowanych żołnierzy.

Od 1946 roku związany ze Szczecinem. W latach 1946-1948 był naczelnikiem Wydziału Opieki na Dzieckiem w Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego, organizował m.in. pomoc dla sierot wojennych. Od 1947 do 1949 roku był dyrektorem Studium Wstępnego przy Szkole Inżynierskiej. Wykładał na kursach przygotowawczych na studia w Szkole Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości. W latach 1954-1970 był wykładowcą i kierownikiem Wydziału Filologii Polskiej w I Studium Nauczycielskim, kształcił kadry pedagogiczne również na wydziale zaocznym. W latach 1968-1970 wykładał m.in. gramatykę opisową języka polskiego w Wyższej Szkole Nauczycielskiej. Według opinii studentów był surowym i wymagającym pedagogiem, życzliwym i niezwykle punktualnym człowiekiem. 1 września 1970 roku przeszedł na emeryturę.

Był aktywnym działaczem społecznym, członkiem Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, delegatem na zjazdy krajowe ZNP, członkiem Głównego Sądu Organizacyjnego ZNP, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczył Sekcji Pionierów Oświaty Szczecińskiej i Okręgowej Komisji Historycznej ZNP. Brał udział w dwóch kadencjach Komisji Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej. Był członkiem Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego i Rady Naukowej Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Szczecińskiego. Autor i członek komitetu redakcyjnego ponad osiemdziesięciu publikacji z historii oświaty i szkolnictwa polskiego, szczególnie rozwoju oświaty w okresie międzywojennym, na obczyźnie w czasie II wojny światowej oraz szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych.

Zmarł 2 lutego 1989 roku w Szczecinie. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym (kw. 96A-3-7).

W 1999 roku nominowany na Pomorzanina Naszych Czasów w plebiscycie „Głosu Szczecińskiego”. Kandydat do tytułu Szczecinianina Stulecia w plebiscycie szczecińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, Polskiego Radia Szczecin i TVP Szczecin.

Publikacje (wybór)

Karabin i książka,1973
 • Wypisy polskie. Geneva : Pomoc Jeńcom YMCA. Wszechświat. Komitet Zw. Młodzieży Chrześc. w Genewie, 1942. (Opublikowane pod pseud. Bronisław Listwan).
 • Die Internierten- Schullager in der Schweiz, erweiterter Separatdruck aus der „Neuen Zürcher Zeitung” 1946, nr 834.
 • Szkolnictwo polskie w Szwajcarii okresie 1940-1945. „Głos Nauczycielski” 1946.
 • Notatki z dziejów szkolnictwa polskiego w Szwajcarii w czasie II wojny światowej. „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 1.
 • Studium Wstępne Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. "Przegląd Zachodniopomorski" 1970, nr 4.
 • Z dziejów oświaty polskiej na emigracji w czasie II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 1971, z. 4.
 • Karabin i książka. Polskie Liceum w Szwajcarii 1940-1944. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej 1973.
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą. W: Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948. Pod red. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1975.
 • Z dziejów oświaty polskiej na obczyźnie w czasie II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 1978, nr 23. Prace Wydziału Humanistycznego nr 7.
 • Walka bez oręża. Polskie obozy uniwersyteckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1946. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
 • Praca Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej : dziennik bezpartyjny : organ instytucyj, związków, stowarzyszeń m. Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, nieszawskiego i lipnowskiego. Red. Władysław Drobny. Włocławek: Kujawska Spółka Wydawnicza 1929-1930.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975. Pod red. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej, kom. red. Władysław Drobny et al. Szczecin: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych. Filia w Szczecinie 1979.

Nagrody

 • Nagroda Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z okazji 25. rocznicy wyzwolenia Szczecina (1970)
 • II nagroda w konkursie „Moja praca na Ziemi Szczecińskiej” zorganizowanym przez Okręgową Komisję Historyczną ZNP w Szczecinie (1973)

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (1957)
 • Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego (1959)
 • Złota Odznaka ZNP (1959)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1965)
 • Tytuł honorowy Zasłużonego Nauczyciela PRL (1966)
 • Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury (1970)
 • Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Sportu (1972)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973)

Bibliografia

 • Brinken Jerzy. Władysław Drobny. W: Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945-1948. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1975, s. 251-253.
 • Drobny Władysław. Karabin i książka. Polskie Liceum w Szwajcarii 1940-1944. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973.
 • Pomorzanin Naszych Czasów. Oprac. red. Krystyna Pohl. Szczecin: Głos Szczeciński [2001], s. [75].
 • Turek-Kwiatkowska Lucyna. Władysław Drobny. W: Encyklopedia Szczecina. T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 207. ISBN 83-87341-45-2.
 • Twardochleb Bogdan. Władysław Drobny. W: Szczecinianie stulecia. Oprac. Joanna Dżaman. Łódź: „Piątek Trzynastego” 2000, s. 39. ISBN 83-87735-63-9.
 • Z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945-2002. Praca zbiorowa pod red. Czesława Plewki. Szczecin: Kuratorium Oświaty, Wydawnictwo „Dokument”, 2003. ISBN 83-89341-01-8.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975. Praca zbiorowa pod red. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1979.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Urszula Wenta