Zbigniew Szyroki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
GryfPom.png
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Zbigniew Szyroki (ur. 1933) – chemik, pedagog, kurator Okręgu Szkolnego w Szczecinie, działacz studencki, społeczny i sportowy

STRONA W BUDOWIE

Życiorys

Zbigniew Józef Szyroki urodził się 28 kwietnia 1933 roku w Trójcy w dawnym pow. przemyskim (obecnie woj. podkarpackie). Szkołę średnią ukończył w Cieszynie (obecnie woj. śląskie).

Od 1950 roku związany ze Szczecinem. W 1951 roku rozpoczął studia o specjalności inżynieria chemiczna na Wydziale Chemicznym Szkoły Inżynierskiej (późniejsza Politechnika Szczecińska). Studia ukończył w 1956 roku. W 1952 roku rozpoczął na uczelni pracę dydaktyczną jako asystent, a następnie starszy asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej PS. Równocześnie był wykładowcą w Szczecińskich Studiach Nauczycielskich i na Uniwersytecie Robotniczym ZMS. Publikował m.in. w „Przemyśle Chemicznym” i w „Zeszytach Naukowych Politechniki Szczecińskiej”. W 1961 roku otworzył przewód doktorski w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Pracę doktorską Suszenie w polu ultradźwięków pisał pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Ciborowskiego. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał 4 maja 1970 roku na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej.

Z dniem 1 kwietnia 1963 roku został mianowany przez Ministra Oświaty kuratorem Okręgu Szkolnego w Szczecinie. Piastował to stanowisko do 1968 roku. Był również Przewodniczącym Komisji Oświaty.

Od 1968 do 1974 roku pracował w Zakładach Chemicznych Police na stanowisku kierownika działu dokumentacji. W 1974 roku przeszedł do Biura Projektów Ochrony Atmosfery „Proat”, gdzie został zatrudniony jako główny specjalista. Od 1983 roku prowadzi prywatny zakład projektowo-badawczy „Proint”. Jest autorem czterech patentów z dziedziny technologii chemii, z których trzy zostały wdrożone.

Jest wieloletnim członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Przez pięć kadencji (1966-1981) był prezesem oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

W szkole średniej wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej. Później działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Był członkiem KC ZMS, członkiem KW ZMS (1957-1961) oraz przewodniczącym Rady Okręgowej ZMS w Szczecinie. Został wybrany członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dwukrotnie był radnym z ramienia WRN.

Od lat działa społecznie w oświacie i w środowisku sportowym. Jest m.in. przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. Jest współautorem projektu wybudowania stanic wodnych dla młodzieży i wyposażenia ich w sprzęt żeglarski i wioślarski (m.in. w Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Myśliborzu, Policach, Stargardzie, Szczecinie, Świnoujściu i Trzebieży).

Artykuły w prasie (wybór)Nagrody i wyróżnienia

  • 1971 – nagroda Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 1995 – III nagroda indywidualna w Ogólnopolskim Konkursie Oszczędności Surowców i MateriałówOdznaczenia

IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz