Zygfryd I (biskup pomorski)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zygfryd
biskup kamieński
brak zdjecia
Data urodzenia pocz. XII wieku
Data śmierci 2 marca 1191
Tytuły i nagrody Sifridus episcopus Caminensis
Narodowość duńska (?)


Zygfryd (niem. Siegfried), ur. na pocz. XII wieku, zm. 2 marca 1191 roku; biskup diecezji kamieńskiej w latach 1186-1191.

Życiorys

Urodzony na początku XII wieku Zygfryd był prawdopodobnie narodowości duńskiej. [1] Od 1176 roku był prepozytem tj. przełożonym kapituły kanoników kapituły kamieńskiej (Sifridus prepositus ceterique canonici Caminenses). [2]. Na opróżnione po śmierci biskupa Konrada w 1186 roku został wyznaczony biskupem kamieńskim przez księcia Bogusława I. [3] W 1187 roku w obecności wdowy po Bogusłwie I, Anastazji dokonał poświęcenia kościoła św. Jakuba (ecclesìa extra castellum Stetin pro posse suo in honorem dei et beati Jacobi apostoli). [4] Na prośbę biskupa Zygfryda papież Klemens III ogłosił w wydanej przez siebie bulli, że bierze pod opiekę biskupstwo kamieńskie, jednocześnie potwierdzając przeniesienie w 1176 roku jego siedziby z Wolina do kościoła św. Jana Chrzciciela w Kamieniu. [5] Biskup Zygfryd zmarł w 1191 roku, a na jego miejsce wybrano biskupa Sigwina. [6]

Przypisy

  1. Ślaski K., Pomorze Zachodnie w dobie rozwijającego się feudalizmu (1124-1464). W: Historia Pomorza. Tom I do roku 1466 pod red. Gerarda Labudy. Poznań 1972, s. 70.
  2. Jako prepozyt kapituły kamieńskiej Zygfryd wymieniony jest po raz pierwszy w dokumencie wystawionym przez księcia Kazimierza I, w którym książę m. in. nadaje nowo utworzonej kapitule przy kościele św. Jana w Kamieniu prawo wolnego wyboru biskupa; zob. PUB I, dokument nr 70 z 1176 r. (b. d.).
  3. Ślaski K., Pomorze Zachodnie w dobie rozwijającego się feudalizmu (1124-1464)... op. cit., s. 70; fakt wybrania Zygfryda na biskupa pomorskiego potwierdza dokonanie przez niego czynności prawnych przy włączeniu kościoła św. Mikołaja w Lubiniu na Wolinie; zob. PUB I, dokument nr 102 z 1186 r. (b. d.), s. 78 i n., a także w wielu innych dokumentach pomiędzy rokiem 1186-1189. Zob. także Kantzow T., Pomerania... op. cit., s. 248, tamże przyp. 687.
  4. PUB I, dokument nr 108 z 1187 r. (b. d.), s. 82 i n.
  5. Zob. bulla protekcyjna Klemensa III, PUB I, dokument nr 111 z dnia 25 lutego 1188 roku, s. 85 i n. n.
  6. T. Kantzow podaje, że biskup Zygfryd zmarł w 1202 roku i został pogrzebany w Kamieniu; przeczy temu dokument z 1191 roku; zob. PUB I, dokument nr 118 z 1191 r. (b. d.) o treści : MCXCI obiit Sifridus episcopus, s. 91 (wypis z Annales Colbacenses - Rocznik Kołbacki z lat 1186-1212), data dzienna śmierci Zygfryda podana została w komentarzu do dokumentu nr 119, w którym po raz pierwszy wymieniony jest następca Zygfryda, Sigwin, zob. PUB I, dokument nr 119 z 1191 r. (b. d.), s. 92; por. Kantzow T., Pomerania. Kronika pomorska XVI wieku. Szczecin 2005, s. 300, tamże przyp. 66.

Bibliografia

  • Pommersches Urkundenbuch. Bd. 1. Abt. 1: Robert Klempin: 786-1253. Regesten, Berichtigungen und Ergänzungen zu Hasselbach's und Kosegarten' s Codex Pomeraniae diplomaticus. In Commission bei Th. von der Rahmer, Stettin 1868.
  • Historia Pomorza. Tom I do roku 1466 pod red. Gerarda Labudy. Poznań 1972.
  • Kantzow T., Pomerania. Kronika pomorska XVI wieku. Szczecin 2005.IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk