Wilhelm Asmus

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wilhelm Asmus
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 31 października 1866
Miejsce urodzenia Neinstedt am Herz (Sachsen)
Data śmierci nieznana
Miejsce śmierci nieznane
Lata działalności 1895-1930
Narodowość niemiecka

Wilhelm Asmus (1866-?) – niemiecki profesor gimnazjalny.

Życiorys

Karl Ludwig Wilhelm Asmus urodził się 31 października 1866 roku w Neinstedt am Herz (Sachsen), jako syn kupca Heinricha Wilhelma Asmusa. Uczęszczał do Königliches Gymnasium w Quedlinburgu, które ukończył po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 6 września 1886 roku. Studiował filologię klasyczną i teologię na uniwersytecie w Tybindze i Halle. Egzamin doktorski złożył 20 czerwca 1891 roku na uniwersytecie w Halle po obronie dysertacji De appositionis apud Plautum et Terentium collocatione. 17 marca 1892 roku również w Halle przystąpił do egzaminu na nauczyciela gimnastyki, zaś 22 października zdał państwowy egzamin uprawniający go do nauczania języków klasycznych – greki i łaciny oraz religii w szkołach gimnazjalnych. Roczne seminarium rozpoczął 1 kwietnia 1892 roku w Königliches Domgymnasium w Magdeburgu, a po jego zakończeniu odbył roczny okres próbny w Königliches Gymnasium w Quedlinburgu.

W roku 1895 Wilhelm Asmus został zatrudniony jako nauczyciel pomocniczy (Hilfslehrer) w Ober-Realschule w Kilonii (od 1897 Ober-Realschule mit Reform-Realgymnasium). 1 kwietnia 1898 roku został przeniesiony do Städtisches Höhere Knabenschule, gdzie objął stanowisko profesora gimnazjalnego (Oberlehrer). W roku 1903 przeniósł się do Szczecina, gdzie od 1 października przejął obowiązki profesora gimnazjalnego w Königliches Marienstifts-Gymnasium. Powierzono mu nauczanie języków - łaciny, niemieckiego, francuskiego oraz religii i gimnastyki. W rok później sprawował też opiekę nad szkolną biblioteką. Taką samą funkcję pełnił już wcześniej w Ober-Realschule mit Reform-Realgymnasium w Kilonii. Od 1 kwietnia 1905 roku do 30 września 1910 roku przebywał na urlopie, pełniąc jednocześnie obowiązki wychowawcy w Prinzenhause w Plön. 1 października 1910 roku objął stanowisko dyrektora Königliches Gymnasium w Międzyrzeczu, a od 1 października 1913 roku kierował Königliches Realgymnasium w Pasewalku.

Wilhelm Asmus 30 września 1907 roku otrzymał tytuł profesora, zaś 25 sierpnia 1909 roku nadano mu godność Radcy IV Klasy (Räte IV. Klasse). 25 lipca 1906 roku wręczono mu Roter Adlerorden IV. Klasse, zaś w uznaniu jego zasług dla Prinzenhause w Plön 13 sierpnia 1910 roku odznaczono go Adler der Ritter des Königlicher Hausordens von Hohenzollern.

Oprócz dysertacji De appositionis apud Plautum et Terentium collocatione z roku 1891 Wilhelm Asmus opublikował w programie szkolnym szczecińskiego gimnazjum z roku 1905 rozprawę Griechisch im Religionsunterrichte. Dwa przyczynki - Die Vorbildung der Turnlehrer (1899) i Eine Schülerfahrt nach dem Riesengebirge (1901) zamieścił w czasopiśmie Zeitschrift für Turnen und Jugendspiel. W roku 1918 wydał publikację Notstände an höheren Schulen. Po przeniesieniu do Pasewalku zainteresował się historią miasta i regionu, co zaowocowało wydaniem w latach 1924-1928 pięciu zeszytów Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk, jak również dwóch artykułów – Das Rathaus in Pasewalk i Pasewalk als Ackerstadt vor dem Neuaufmaß der Feldflur, które znalazły się w czasopiśmie regionalnym Unser Pommerland z roku 1926.

Wilhelm Karl Ludwig Asmus 1 kwietnia 1930 roku przeszedł w stan spoczynku.

Literatura

Notstände an höheren Schulen.jpg
 • De appositionis apud Plautum et Terentium collocatione. Halis Saxonum: Formis Descripserunt C. A. Kaemmerer et Soc. 1891.
 • Die Vorbildung der Turnlehrer. "Zeitschrift für Turnen und Jugendspiel" 1899, No 20, s. 305-309.
 • Eine Schülerfahrt nach dem Riesengebirge. "Zeitschrift für Turnen und Jugendspiel" 1901, No 13, s. 198-201.
 • Griechisch im Religionsunterrichte. W: Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königl. Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin. Ostern 1905. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1905, s. 1-28.
 • Notstände an höheren Schulen. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer 1918.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. H. 1. Pasewalk: Druck und Verlag des Pasewalker Anzeigers 1924.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. H. 2. Pasewalk: Druck und Verlag des Pasewalker Anzeigers 1926.
 • Das Rathaus in Pasewalk. "Unser Pommerland" 1926, H. 1, s. 14-17.
 • Pasewalk als Ackerstadt vor dem Neuaufmaß der Feldflur. "Unser Pommerland" 1926, H. 1, s. 34-40.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. H. 4. Pasewalk: Selbstverlag 1927.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. H. 5. Pasewalk: Selbstverlag 1927.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. H. 3, Lateinische und deutsche Urkunden zur Geschichte Pasewalks von 949 bis 1600. Pasewalk: Selbstverlag 1928.
 • Pasewalk. Ein Denkhof für die Geschichte von Stadt und Land Pasewalk. Entw. von W. Asmus. Bd. 1, H. 1-5. Pasewalk: Selbstverlag 1928.

Bibliografia

 • Brose, Wolfgang. Karl Ludwig Wilhelm Asmus. W: Wolfgang Brose. Pasewalker Persönlichkeiten. Ein Handbuch. Pasewalk: Maaß 2006, s. 16-17.
 • Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Meseritz über das Schuljahr 1910/11. Meseritz: Buchdruckerei von P. Matthias 1911, s. XI.
 • Programm des Königl. Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin für das Schuljahr von Ostern 1903 bis Ostern 1904. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1904, s. 24.

Linki zewnętrzne