Uniwersytet Szczeciński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Szczeciński
Budynek Rektoratu US
Lokalizacja al.Papieża Jana Pawła II 22a
Zobacz Uniwersytet Szczeciński na mapie.

Uniwersytet Szczeciński - największa uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim

Historia

 1534-1945

W 1534 roku Sejm Stanów Pomorskich podjął uchwalę dotyczącą założenia uniwersytetu w niemieckim wówczas Stettinie (a polskim po II wojnie światowej Szczecinie). Jednakże konkurencja pobliskiego uniwersytetu gryfijskiego wykluczyła ten zamiar. W zamian w 1543 roku powołano Pedagogium Książęce. Idea założenia uniwersytetu odżyła w połowie XVI wieku, lecz i tym razem bezskutecznie. W drugiej połowie XVII wieku rozważano projekt przeniesienia uniwersytetu z Greisfaldu (Gryfia) do Szczecina i połączenia go z Pedagogium Książęcym, jednakże projekt nie powiódł się w wyniku protestów Gryfii. W 1667 roku Pedagogium Książęce przekształcono w Regium Gymnasium Carolinum. Do czasów II wojny światowej do tematu nie powracano.


1945-1985

Kolejny zamysł powołania Uniwersytetu w Szczecinie powstał tuż po II wojnie światowej. Dnia 4 maja 1945 roku do Szczecina przybyła delegacja z Uniwersytetu Poznańskiego, której przewodniczył dr K.Flatau. Celem delegacji było zabezpieczenie obiektów dla nowego polskiego uniwersytetu na Ziemiach Odzyskanych. Wybrano kilka budynków w mieście, m.in. siedzibę obecnego Wydziału Ekonomicznego US przy ul. Mickiewicza. Jednakże niepewna przynależność Szczecina do Polski i brak odpowiednich kadr uniwersyteckich oddaliły na wiele lat perspektywę utworzenia uniwersytetu na Ziemiach Odzyskanych. Jesienią 1945 odbyła się druga wyprawa w celu powołania Uniwersytetu w Szczecinie. Uczestnikami byli profesorowie Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, którzy w wyniku długiego postoju pociągu w Toruniu i trudności z transportem na powojennych liniach kolejowych, nie dojechali do Szczecina, podejmując decyzję o powołaniu Uniwersytetu Toruńskiego. W latach sześćdziesiątych Szczecińskie Towarzystwo Naukowe podejmuje kolejne bezskuteczne starania o powołaniu Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach osiemdziesiątych powstaje koncepcja połączenia wszystkich wyższych uczelni Szczecina pod nazwą Uniwersytet Szczeciński, autorstwa doc.hab.Józefa Kopcia – rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.


W roku 1981 powstaje założycielski Komitet ds. Powołania Uniwersytetu w Szczecinie. Była to idea poparta przez ówczesne władze administracyjne, środowiska twórcze, naukowe i środki masowego przekazu. Dnia 3 kwietnia 1982 roku podjętej inicjatywie nadano ramy organizacyjno - prawne w postaci decyzji Wojewody Szczecińskiego o utworzeniu Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu. Prace Komitetu trwały 3 lata. W skład zarządu Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego wchodzili: prof. Piotr Zaremba- przewodniczący, Władysław Górski, Kazimierz Jaskot, Jan Stopyra, red. Zbigniew Puchalski - zastępcy oraz Zofia Mielcarek - pełnomocnik wojewody ds. nauki jako sekretarz. Projekt wspierał wicewojewoda Andrzej Głowacki. Po burzliwych dyskusjach o celowości i strukturze uniwersytetu na Ziemiach Odzyskanych, dnia 21 lipca 1984 roku, w przeddzień rocznicy PKWN, Sejm PRL uroczyście podjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.


Uniwersytet Szczeciński został powołany 1 października 1985 roku na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 roku i powstał w wyniku połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Uniwersytet Szczeciński rozpoczął działalność w roku akademickim 1985/86. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych.

 od 1985

Obecnie w skład uczelni wchodzą wydziały: Humanistyczny, Matematyczno-Fizyczny, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Biologii, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiki Usług, Teologiczny, Filozoficzny, Nauk o Ziemi, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim. Uczelnia zatrudnia około 1200 pracowników naukowych i ponad 800 administracyjnych. Kształci się tu ok. 17 000 studentów na 50 kierunkach studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na terenie uczelni działa 160 kół naukowych. Od 1998 roku US uczestniczy w programie Erasmus, współpracując z ok.120 uczelniami z 24 krajów. Rektorat Uniwersytetu znajduje się przy alei Papieża Jana Pawła II 22a i mieści się w zabytkowym budynku sprzed 1945 roku, którego projektantem był Richard Rönnebeck.

Rektorzy

Doktorzy Honoris Causa

 • 1992 – abp prof. dr hab. Kazimierz Majdański
 • 1993 – prof. Władysław Górski
 • 1995 – prof. Alfred Wielopolski
 • 1996 – dr Manfred Stolpe
 • 1996 – prof. Waldemar Grzywacz
 • 1996 – prof. Józef Rutkowski
 • 1996 – prof. Lesław Swatler
 • 1998 – prof. Leszek Balcerowicz
 • 1999 – prof. Andrzej Piskozub
 • 2000 – Jerzy Giedroyc
 • 2000 – prof. Leszek Kołakowski
 • 2002 – Hans-Dietrich Genscher
 • 2003 – prof. Gerard Labuda
 • 2003 – Christopher F. Patten
 • 2004 – Günter Verheugen
 • 2006 – prof. Andrzej Legocki
 • 2006 – prof. Wojciech Wrzesiński
 • 2006 – prof. Kazimierz Sawicki
 • 2006 – prof. Tadeusz Wierzbicki
 • 2006 – prof. Andrzej Dubas
 • 2007 – prof. Stanisław Owsiak
 • 2007 – prof. John D. Barrow
 • 2007 – prof. Zbigniew Radwański
 • 2008 – prof. Richard Pipes
 • 2009 – abp Zygmunt Kamiński
 • 2010 – Joanna Kulmowa
 • 2011 – prof. Horst Lange-Bertalot
 • 2012 – prof. Edward Balcerzan
 • 2014 – prof. Andrzej Tomczak

Kształcenie

 • Proces kształcenia w Systemie Bolońskim na trzech poziomach nauczania:

- studia licencjackie (I stopnia) - studia magisterskie (II stopnia oraz jednolite studia magisterskie) - studia doktoranckie (III stopnia) Wszystkie poziomy realizowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dodatkowo bogata oferta studiów podyplomowych.

 • Fakultatywne formy kształcenia:

- Programy MOST i LLP Erasmus, umożliwiające studencką mobilność w kraju i za granicą - Uniwersyteckie Centrum Edukacji, realizujące dodatkową ofertę edukacyjną umożliwiającą zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - Studium Wychowania Fizycznego - Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, prowadzące kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łaciny oraz greki.

Współpraca

 • Współpraca z regionem – Urząd Oder-Welse
 • Współpraca z Miastem – Szczecińskie Stowarzyszenie Dom Nobla NOBEL'S HOUSE, Opera na Zamku
 • Współpraca międzyuczelniana – od 2015 roku z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie badań naukowych i rozwojowych
 • Współpraca ze szkołami – Patronat nad XII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie, Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie, Szkołą Podstawową nr 7 w Szczecinie
 • Współpraca z biznesem – Współpraca z Yara Poland Sp. z o.o. Convergys

Promocja i działalność wydawnicza

Przegląd Uniwersytecki
 • „Przegląd Uniwersytecki“ – kwartalnik Uniwersytetu Szczecińskiego, którego wydawcą jest Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pismo ukazuje się od 1991 roku. Nakład na 2016 rok wynosi 1600 egzemplarzy w formacie 210/275 mm. „Przegląd“ współpracuje z kadrą naukową US oraz zainteresowanymi studentami, doktorantami, naukowcami i osobami spoza uczelni. Tematyka dotyczy ważnych wydarzeń z życia uczelni takich jak: konferencje, projekty naukowe i edukacyjne, kultury akademickiej i sportu oraz problemów istotnych dla środowiska uniwersyteckiego. Prezentowane są również sylwetki naukowców. Od 2004 roku ukazuje się wersja anglojęzyczna –„The University Review“. Kwartalnik dostępny jest w wersji papierowej oraz on-line. Posiada również stronę na Facebooku.
 • Informatory administracyjne
 • Informatory i ulotki z ofertą edukacyjną
 • Przewodniki dla studentów w wersjach obcojęzycznych
 • Albumy okolicznościowe i promocyjne
 • Materiały filmowe i muzyczne

Biblioteki US

 • Biblioteka Humanistyczna
 • Biblioteka Ekonomiczna
 • Biblioteka Wydziału Matematyczno-Fizycznego
 • Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Usług
 • Biblioteka Wydziału Teologicznego
 • Biblioteka Międzywydziałowa
 • Biblioteka Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim

Kultura

 • Akademickie Centrum Kultury, które skupia: Teatr Akademicki US, Teatr "Nie Ma", Teatr Boscha, Teatr Tańca "cz'Kawka na horyzoncie", Teatr Ognia "Inko Gni To", Orkiestrę Kameralną "Akademia". Centrum dysponuje własną sceną teatralną i zapleczem technicznym.
 • Chór Akademicki WNEiZ, w skład którego wchodzą studenci US oraz, absolwenci i pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a także przedstawiciele pozostałych innych szczecińskich uczelni oraz szczecińscy sympatycy muzyki i śpiewu. Dyrygentem Chóru od początku jego istnienia jest dr Tadeusz Buczkowski. Repertuar stanowią utwory: W.A. Mozarta, J. Haydna, G.F. Haendela, W. Kilara, D. Bortnianskiego, M. Gomółki, Wacława z Szamotuł, J. Busto, Z. Kodaly'ego, C. Orffa i B. Showa. Szczególnie ważne miejsce w repertuarze chóru zajmują utwory szczecińskiego kompozytora Marka Jasińskiego. Chór Akademicki WNEiZ koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Zespół występował u boku Chóru i Orkiestry Opery na Zamku w Szczecinie.

Sport

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - organizuje obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, aerobik, joga, taniec towarzyski, samoobrona, karate, nordic walking, squash, tenis ziemny, tenis stołowy, siłownia oraz zajęcia fakultatywne dla zainteresowanych studentów.
 • Klub Uczelniany AZS - zrzesza studentów realizujących swoje pasje sportowe. Działalność studentów w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS US daje możliwość zdobycia punktów przy ubieganiu się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wybrane wypowiedzi o uczelni w publikatorach

 • „Gazeta Wyborcza“ 21.11.2008, Profesura im. Alfreda Doblina na Uniwersytecie Szczecińskim
 • „Polska“ 01.02.2010, Naukowcy odkryli pierwsze w Polsce szczątki neandertalczyka
 • „Rzeczpospolita“ 01.02.2010, Neandertalczyk znaleziony w jurze
 • „Kurier Szczeciński“, 4.05.2011 , Juwenalia na Łasztowni
 • „Polityka“ 4.05.2011, Nagrody Historyczne POLITYKI od 1959
 • „Kurier Szczeciński“ 5.05.2011, Sukces uczonych
 • „Gazeta Wyborcza“ 11.05.2011, Goście ze wszystkich brzegów w namiocie
 • „Gazeta Wyborcza“ 21.05.2011, Uniwerek otwiera drzwi... w internecie
 • „Kurier Szczeciński“ 26.05.2011, Dziś najpiękniejszy koncert
 • „Gazeta Pomorska“ 4.06.2011, Rozmowa z prof. Jackiem Leońskim
 • „Gazeta Wyborcza“ 4.06.2011, Akademicki Szczecin finiszuje na Dniach Morza
 • „Kurier Szczeciński“ 6.06.2011, Uczelnie razem z miastem
 • „Głos Szczeciński“ 14.06.2011, Pierwsza z takim tytułem
 • „Kurier Szczeciński“ 8.09.2011, Magnez i inne pierwiastki
 • „Gazeta Wyborcza“ 15.09.2011, Szczecin skutecznie walczy z niżem
 • „Kurier Szczeciński“ 22.09.2011, Krajobraz po katastrofie
 • „Kurier Szczeciński“ 26.09.2011, Zatrzymać wybitnych
 • „Gazeta Wyborcza“ 1.10.2011, Gaudeamus igitur. Studenci do nauki
 • „Kurier Szczeciński“ 3.10.2011, Uczelnie startują
 • „Kurier Szczeciński“ 4.10.2011, Studenci na start!
 • Polskie Radio „Szczecin“ 5.10.2011, Bezpłatne szkolenie dla studentów US
 • „Kurier Szczeciński“ 20.10.2011, Biblioteki przyszłości
 • „Kurier Szczeciński“ 25.10.2011, Będą inwestycje ?
 • „Kurier Szczeciński“ 8.11.2011, Blaski i cienie reformy
 • „Głos Szczeciński“ 15.11.2011, Spenetrują Bałtyk
 • „Kurier Szczeciński“ 28.11.201, Dwustuletni mareograf
 • „“Kurier Szczeciński 12.02.2016, Uniwersytet wkroczył w wiek dojrzały

Znani absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego

B

C

D

F

G

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Zobacz takżeBibliografia
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Ewa Bączkowska